Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
421. Catering w czasie Forum Inicjatyw Społecznych 2019-03-05 15:41 2019-03-11 16:00
422. Wynajem namiotów, mebli na plener 2019-03-06 16:03 2019-03-11 15:00
423. Scena i nagłośnienie na plener kampanii 1 % 2019-03-07 11:48 2019-03-11 15:00
424. przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji kadr (szkolenia) - w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami 2019-03-19 08:41 2019-03-27 09:00
425. Zestaw nagłaśniający, zasilany wbudowanym akumulatorem wielokrotnego ładowania wraz ze statywem kolumnowym 2019-03-18 09:34 2019-03-21 12:00
426. Zakup miernika pola elektromagnetycznego 2019-03-15 10:55 2019-03-20 11:00
427. Dostawa 500 litrów środka pianotwórczego 3% dla OSP Opole Wrzoski 2019-03-14 15:24 2019-03-20 12:00
428. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II”. 2019-03-13 09:06 2019-03-18 09:00
429. Zakup miernika pola elektromagnetycznego 2019-03-12 13:45 2019-03-15 09:00
430. Zakup telefonów bezprzewodowych 2019-03-12 13:22 2019-03-13 12:00
431. Koncepcja odwodnienia WSSE Opole - Wrzoski 2019-03-12 11:20 2019-03-18 12:00
432. ZK.2601.20.2019 Zakup oleju opałowego, grzewczego do kotła CO zamontowanego na posesji jednostki OSP w Opolu ul. Strażacka 13, który jest potrzebny do ogrzewania budynku jednostki OSP Opole Sławice. 2019-03-11 15:23 2019-03-15 12:00
433. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-03-11 09:03 2019-03-14 14:00
434. Zakup Adobe Creative Cloud – plan dla firm „Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud” 2019-03-08 14:31 2019-03-13 14:00
435. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Przebudowa placów miejskich w Opolu” w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2019-03-08 10:42 2019-03-14 12:00
436. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach“. 2019-03-07 15:11 2019-03-12 12:00
437. Dokumentacja przyszłościowa - „PSP nr 10 – opracowanie dokumentacji projektowej – sala gimnastyczna” 2019-03-07 15:05 2019-03-14 15:00
438. Hala namiotowa wraz z ławo - stołami. 2019-03-07 12:27 2019-03-12 13:00
439. wynajem kabin WC z oddzielną umywalką na zewnątrz 2019-03-06 15:51 2019-03-11 15:00
440. Obsługa elektryczna i zakup prądu na potrzeby imprezy plenerowej 2019-03-06 15:39 2019-03-11 15:00
441. Dokończenie robót budowlanych w toaletach dla kibiców i osób niepełnosprawnych w zakresie; kafelkowanie, montaż osprzętu-pisuarów, ustępów, umywalek, uchwytów i armatury. 2019-03-06 12:22 2019-03-11 14:00
442. artykuły sportowe 2019-03-05 15:08 2019-03-07 13:00
443. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-05 09:43 2019-03-11 07:30
444. Regeneracja, wymiana sprzętu gaśniczego oraz próby ciśnieniowe węży hydrantowych w obiektach UMO 2019-03-04 09:13 2019-03-07 15:00
445. Świadczenie usługi cateringowej polegającej na organizacji przerw kawowych dla uczestników szkoleń przeprowadzonych w miesiącach marzec 2019 – czerwiec 2019. 2019-02-27 14:21 2019-03-06 23:59
446. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami. 2019-02-27 13:37 2019-03-06 23:59
447. Druk materiałów informacyjnych 2019-02-27 10:19 2019-03-01 12:00
448. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-02-25 15:11 2019-03-01 14:00
449. Baloniki i chorągiewki 2019-02-25 12:55 2019-03-05 13:00
450. Strona internetowa Miasta Opole 2019-02-21 13:04 2019-02-28 15:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne