Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Usługa dot. wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu świadczonych na terenie miasta Opola w 2020 r. 2019-12-10 11:41 2019-12-17 12:00
92. Wykonanie zabudowy meblowej w ramach zadania budżetowego pn.: „Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole wraz z wyposazeniem". 2019-12-10 10:59 2019-12-10 15:00
93. Zakup Cisco Webex 2019-12-10 10:16 2019-12-11 14:00
94. Odłów, transport i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Opola 2019-12-09 15:10 2019-12-13 11:00
95. Zakup aktualizacji Norma Pro 2019-12-09 14:44 2019-12-12 14:00
96. usługa cateringowa 2019-12-09 11:33 2019-12-11 14:30
97. Krzesło konferencyjne biurowe ISO BLACK 2019-12-05 11:46 2019-12-10 12:00
98. Publikacja 2 ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promującym projekt pn.: „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej 2019-12-05 11:00 2019-12-12 09:00
99. Dowóz ucznia niepełnosparwnego do Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie Koźlu w roku szkolnym 2019/2020 2019-12-04 10:35 2019-12-09 09:00
100. „Kolportaż 27 tys. (13.5 tys. ulotek - zawieszka na drzwi, format B5 oraz 13.5 tys. ulotek na temat zakazu spalania odpadów, format A4 składana na 3) na terenie Opola” 2019-12-03 12:35 2019-12-10 10:00
101. Zakup Cisco Webex 2019-12-03 10:37 2019-12-05 12:00
102. meble 2019-12-02 19:13 2019-12-05 08:00
103. Impreza plenerowa - Rampa Tubing 2019-12-02 15:01 2019-12-05 11:00
104. usługa cateringu 2019-12-02 08:34 2019-12-04 08:00
105. zakup sprzetu 2019-11-29 10:08 2019-12-02 08:30
106. artykuły z nadrukiem 2019-11-29 09:53 2019-12-02 09:00
107. wykonanie paczek 2019-11-28 21:23 2019-11-30 15:00
108. ZK.2601.88.2019 - Dostawa 300 litrów środka pianotwórczego 3% dla OSP Opole Sławice i 750 litrów środka pianotwórczego 3% dla OSP Opole Szczepanowice 2019-11-27 12:51 2019-12-02 14:45
109. Dostawa i montaż 3 kompletów piknikowych w ramach zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej" 2019-11-27 09:03 2019-12-04 09:00
110. Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy w roku 2020 2019-11-26 14:22 2019-12-09 15:00
111. świadczenie usług szkoleniowych z zakresu BHP w roku 2020 2019-11-26 14:13 2019-12-09 15:00
112. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-11-22 13:58 2019-11-26 14:00
113. Zakup i dostawa małej architektury na tereny zieleni miejskiej 2019-11-25 14:08 2019-11-29 12:00
114. Zakup i dostawa wyposażenia służącego ochronie zwierząt na tereny zieleni miejskiej. 2019-11-25 14:08 2019-11-29 12:00
115. Wykonanie zadania pn.: „Regulacja stosunków wodnych na Wyspie Bolko w celu ochrony wód 2019-11-25 10:10 2019-12-03 12:00
116. Wykonywanie usługi usuwania, holowania i parkowania pojazdów z dróg publicznych. 2019-11-25 08:32 2019-11-27 12:00
117. Dostęp do Internetu w technologii Wi-Fi. 2019-11-25 08:01 2019-11-29 08:00
118. Publikacja 2 ogłoszeń w prasie (dzienniku) o zasięgu regionalnym, promującym projekt pn.: „Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola” 2019-11-21 09:55 2019-11-28 09:00
119. Zakup i dostawa prenumeraty czasopism w formie papierowej dla Urzędu Miasta Opola w 2020r. 2019-11-21 08:51 2019-11-29 08:00
120. Zakup KODAK Capture Pro Software 2019-11-18 15:08 2019-11-21 15:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne