Ogłoszenia

Nazwa ogłoszenia Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert Status
1. Catering w dniu 6.03.18 2018-02-23 11:52 2018-02-26 14:00
2. Świadczenie usług weterynaryjnych 2018-02-20 10:58 2018-02-23 13:00
3. Tłumaczenia tekstów 2018-02-19 14:44 2018-02-21 10:00
4. Regeneracja sprzętu p.poż. Badanie węży hydrantowych – próba ciśnieniowa. Wymiana szybki i zamka w skrzynce gaśnicy. Przegląd gaśnicy GP2x. 2018-02-15 16:07 2018-02-19 15:00
5. Usługa cateringowa na przerwę kawową podczas konferencji. 2018-02-15 14:17 2018-02-22 14:00
6. Wybór podmiotu przeprowadzającego badania okresowe strażaków ochotników z terenu miasta Opola 2018-02-15 12:40 2018-02-21 12:00
7. Zakup laptopa z akcesoriami 2018-02-15 07:50 2018-02-20 13:00
8. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych dofinansowanych ze środków PFRON 2018-02-12 14:09 2018-02-12 14:17
9. Paczki promocyjne 2018-02-12 13:27 2018-02-15 13:00
10. Zakup plastikowych blankietów Kart służących do drukowania spesonalizowanych Kart ,,Opolska Rodzina" 2018-02-09 13:12 2018-02-12 10:00
11. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2018-02-09 11:09 2018-02-15 16:00
12. Świadczenie usług weterynaryjnych 2018-02-08 15:52 2018-02-13 13:00
13. Zakup szaf 2018-02-07 14:56 2018-02-16 12:00
14. Zakup nadstawek 2018-02-07 14:54 2018-02-16 12:00
15. obsługa muzyczna 2018-02-06 12:24 2018-02-08 13:00
16. Materiały promocyjne 2018-02-05 10:23 2018-02-08 13:00
17. Kubki reklamowe 2018-02-01 09:32 2018-02-05 13:00
18. Druk albumów 2018-01-29 13:29 2018-02-01 13:00
19. ZK.2601.6.2018 - Konserwacja stała urządzeń dźwigowych w jednostkach OSP w Opolu Gosławicach i OSP w Opolu Bierkowicach 2018-01-25 12:40 2018-01-31 11:00
20. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych w obiektach i pojazdach Urzędu Miasta Opola 2018-01-23 14:52 2018-01-26 12:00
21. Dzienniki budowy typu D 2018-01-22 09:23 2018-01-25 10:00
22. Prace elektryczne - usunięcie awarii lamp ewakuacyjnych w Ratusz 2018-01-22 08:53 2018-01-25 12:00
23. Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowego seminarium z usługą gastronomiczną, hotelową dla uczestników oraz wynajem sal. 2018-01-19 15:46 2018-01-24 11:00
24. Długopisy 2018-01-19 11:14 2018-01-23 13:00
25. Materiały promocyjne drukowane 2018-01-19 10:04 2018-01-23 13:00
26. Usługi brakarskie – brakowanie i cechowanie drewna 2018-01-18 14:53 2018-01-23 15:30
27. Opracowanie projektu zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Oświęcimskiej 136 w Opolu 2018-01-18 07:53 2018-01-26 13:00
28. Wykonanie przeglądu stanu zdrowotnego 29 pomników przyrody w Opolu 2018-01-18 07:53 2018-01-26 13:00
29. Kolportaż miesiecznika "Moje Opole" 2018-01-17 15:26 2018-01-22 13:00
30. Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 2018-01-17 14:53 2018-01-26 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne