Ogłoszenia

Nazwa ogłoszenia Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert Status
1. zespól muzyczny 2018-06-20 16:49 2018-06-22 17:00
2. Przegląd oraz konserwacja budek lęgowych dla jerzyków na terenie miasta Opola 2018-06-20 13:30 2018-07-05 14:00
3. Opracowanie projektu zabezpieczenia pomnikowego okazu lipy drobnolistnej rosnącej przy ul. Oświęcimskiej 136 w Opolu 2018-06-18 09:05 2018-06-22 13:00
4. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko”. 2018-06-15 13:34 2018-06-22 10:00
5. Wykonanie projektu oraz robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12". Opole - Borki. 2018-06-15 13:32 2018-06-22 10:00
6. ZK.3032.13.2018 - zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Opola w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości - pilarka 2018-06-15 09:18 2018-06-19 14:00
7. Przedstawienie plenerowe taniec z ogniem, muzyką 2018-06-14 12:57 2018-06-16 13:00
8. ochrona festynu 2018-06-14 12:54 2018-06-16 13:00
9. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2018-06-14 12:27 2018-06-20 14:00
10. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2018-06-14 11:44 2018-06-14 12:18
11. Eksploatacja urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na terenie m.Opola 2018-06-14 10:21 2018-06-19 11:00
12. ZK.2601.63.2018 - Przegląd, legalizacja i konserwacja gaśnic i innych urządzeń p.poż w jednostkach OSP z terenu miasta Opola 2018-06-13 14:55 2018-06-19 14:00
13. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2018-06-13 14:17 2018-06-19 14:00
14. Wykonanie projektu w ramach zadania budżetowego pn.:"Zakup i montaż ogrzewania w budynku remizy i świetlicy". 2018-06-13 08:20 2018-06-22 10:00
15. Dwukrotna konserwacja urządzeń klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Opola 2018-06-07 14:27 (zaktualizowano: 2018-06-13 07:58) 2018-06-14 15:00
16. Konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku przy Koraszewswkiego 7-9 w Opolu 2018-06-07 09:14 (zaktualizowano: 2018-06-13 07:58) 2018-06-13 14:00
17. Zagospodarowanie części działki rekreacyjnej pod plac wielofunkcyjny w Winowie. 2018-06-12 14:35 2018-06-18 12:00
18. Wykonanie projektu oraz robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.: „Brzezie – zakup i montaż zadaszenia na boisku rekreacyjnym”. 2018-06-12 09:05 2018-06-19 12:00
19. zakup foteli obrotowych 2018-06-11 13:20 2018-06-14 14:00
20. Dwa agragaty, podłączenie, rozdzielnia, najazdy,okablowanie i obsługa elektryka w czasie pikniku plenerowego 2018-06-11 12:10 2018-06-13 13:00
21. ZK.3032.13.2018 - zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Opola w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości - pilarka 2018-06-11 10:18 2018-06-14 13:00
22. ZK.3032.13.2018 - zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Opola w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości - medyczne 2018-06-08 15:04 2018-06-14 14:00
23. ZK.3032.13.2018 - zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Opola w ramach dotacji Ministerstwa Sprawiedliwości 2018-06-08 12:04 2018-06-14 13:00
24. Wykonanie projektu oraz robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Rewitalizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Pelargonii 12". Opole - Borki. 2018-06-08 11:48 2018-06-15 12:00
25. Druk folderu 2018-06-07 16:52 2018-06-12 13:00
26. scena, nagłośnienie,oświetlenie, akustyk, raider 2018-06-07 16:33 2018-06-10 17:00
27. Dwa agragaty, podłączenie, rozdzielnia, najazdy,okablowanie i obsługa elektryka w czasie pikniku plenerowego 2018-06-07 16:12 2018-06-10 17:00
28. Zakup usługi dostępu do aplikacji internetowej 2018-06-07 13:52 2018-06-15 13:00
29. Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa parkingu przy Wyspie Bolko”. 2018-06-07 12:54 2018-06-15 13:00
30. ZK.2601.28.2018 - zakup butli i masek do aparatów powietrznych jednostek OSP z terenu miasta Opola 2018-06-07 12:02 2018-06-14 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne