Ogłoszenia

Nazwa ogłoszenia Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert Status
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pielęgnacją pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola, w tym pomników znajdujących się na terenie zieleni wpisanej do rejestru zabytków 2018-10-15 08:18 2018-10-17 13:00
2. Pamieć USB z nadrukiem 2018-10-11 14:49 2018-10-12 13:00
3. Pamieć USB z nadrukiem 2018-10-11 14:32 2018-10-11 14:34
4. Zakup pojemników do segregacji odpadów dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu 2018-10-11 07:45 2018-10-19 10:00
5. Dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz świadczenie serwisu technicznego w ramach zadania „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”. 2018-10-10 12:21 2018-10-12 13:00
6. Przeprowadzenie kompleksowej akcji zbiórki makulatury w zabudowie wielorodzinnej (min. dwdzieścia punktów zbiórki) 2018-10-10 12:09 2018-10-18 12:00
7. Wykonanie stroju "Muchy Odpaduchy" i "Wróżki Odpadusi" oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiajacego 2018-10-10 11:46 2018-10-18 12:00
8. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego” 2018-10-09 12:19 2018-10-15 12:00
9. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie serwisu technicznego w ramach zadania „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic” 2018-10-09 12:13 2018-10-12 12:00
10. Wykonanie prac naprawczych - remontowych na Bulwarach nad Odrą 2018-10-09 10:13 2018-10-12 10:00
11. Dokończenie prac budowlanych i adaptacyjnych szatni klubu piłkarskiego LZS Wrzoski. 2018-10-08 13:42 2018-10-12 08:00
12. ZSO nr I – budowa boiska wielofunkcyjnego – opracowanie dokumentacji 2018-10-08 07:55 2018-10-10 13:44
13. Wykonanie domków dla kotów wolno żyjących 2018-10-05 10:09 2018-10-10 14:00
14. Dostawa i montaż oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń żłobkowych i przedszkolnych na terenie miasta Opola w ramach pilotażu. 2018-10-02 11:53 (zaktualizowano: 2018-10-04 10:02) 2018-10-10 13:00
15. Adaptacja pomieszczeń w PSP nr 29 dla oddziałów przedszkolnych - wymiana stolarki okiennej 2018-10-04 09:05 2018-10-11 14:00
16. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2018-10-04 08:50 2018-10-09 14:00
17. Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla terenów zieleni przy ul. Borowskiego” 2018-10-04 08:08 2018-10-08 12:00
18. Materiały promocyjne - foldery, ulotki 2018-10-03 14:58 2018-10-08 10:00
19. Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn. „Ławeczki solarne z WiFi i ładowarkami do telefonów”,w Opolu w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj”. 2018-10-03 14:01 2018-10-05 10:00
20. szkolenie streetworkerów 2018-10-03 12:00 2018-10-09 12:00
21. Zakup usługi wydruku i dostarczenia 300 sztuk 150PL/150ANG katalogów reklamowych 2018-10-03 10:21 2018-10-11 09:00
22. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad pielęgnacją pomników przyrody rosnących na terenie miasta Opola, w tym pomników znajdujących się na terenie zieleni wpisanej do rejestru zabytków 2018-10-03 08:48 2018-10-05 14:00
23. Remont dachu na budynku OSP w Czarnowąsach 2018-10-02 13:26 2018-10-05 09:00
24. Pamieć USB z nadrukiem 2018-10-02 12:23 2018-10-09 13:00
25. Dostawa i montaż elementów wyposażenia oraz świadczenie serwisu technicznego w ramach zadania „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic”. 2018-10-01 15:23 2018-10-04 15:00
26. Rozbudowa systemu pocztowego Zimbra 2018-10-01 14:37 2018-10-08 12:00
27. Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz świadczenie serwisu technicznego w ramach zadania „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic 2018-10-01 14:08 2018-10-04 14:00
28. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.: "Zabudowanie ok.150 m krawężnika wokół terenu rekreacyjnego + niwelacja terenu". 2018-09-28 13:26 2018-10-02 09:00
29. Wykonanie strony internetowej 2018-09-26 17:47 2018-10-03 15:00
30. Adaptacja pomieszczeń w PSP nr 29 dla oddziałów przedszkolnych - wymiana stolarki okiennej 2018-09-26 13:07 2018-10-03 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne