Postępowania

Nazwa postępowania Data założenia postępowania Termin składania Status
1. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno rekreacyjnych mieszkańców" w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2019-03-20 15:10 2019-04-01 09:00
2. Produkcja filmu/spotu filmowego o możliwosci pozbywania sie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych 2019-03-20 11:34 2019-03-25 10:00
3. Catering w czasie Forum Inicjatyw Społecznych 2019-03-05 15:41 2019-03-11 16:00
4. Wynajem namiotów, mebli na plener 2019-03-06 16:03 2019-03-11 15:00
5. Scena i nagłośnienie na plener kampanii 1 % 2019-03-07 11:48 2019-03-11 15:00
6. przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji kadr (szkolenia) - w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami 2019-03-19 08:41 2019-03-27 09:00
7. Zestaw nagłaśniający, zasilany wbudowanym akumulatorem wielokrotnego ładowania wraz ze statywem kolumnowym 2019-03-18 09:34 2019-03-21 12:00
8. Zakup miernika pola elektromagnetycznego 2019-03-15 10:55 2019-03-20 11:00
9. Dostawa 500 litrów środka pianotwórczego 3% dla OSP Opole Wrzoski 2019-03-14 15:24 2019-03-20 12:00
10. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu – etap II”. 2019-03-13 09:06 2019-03-18 09:00
11. Zakup miernika pola elektromagnetycznego 2019-03-12 13:45 2019-03-15 09:00
12. Zakup telefonów bezprzewodowych 2019-03-12 13:22 2019-03-13 12:00
13. Koncepcja odwodnienia WSSE Opole - Wrzoski 2019-03-12 11:20 2019-03-18 12:00
14. ZK.2601.20.2019 Zakup oleju opałowego, grzewczego do kotła CO zamontowanego na posesji jednostki OSP w Opolu ul. Strażacka 13, który jest potrzebny do ogrzewania budynku jednostki OSP Opole Sławice. 2019-03-11 15:23 2019-03-15 12:00
15. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-03-11 09:03 2019-03-14 14:00
16. Zakup Adobe Creative Cloud – plan dla firm „Wszystkie aplikacje usługi Creative Cloud” 2019-03-08 14:31 2019-03-13 14:00
17. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi na zadaniu inwestycyjnym pn. : „Przebudowa placów miejskich w Opolu” w zakresie przebudowy Placu Św. Sebastiana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2019-03-08 10:42 2019-03-14 12:00
18. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu inwestycyjnym pn. „Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach“. 2019-03-07 15:11 2019-03-12 12:00
19. Dokumentacja przyszłościowa - „PSP nr 10 – opracowanie dokumentacji projektowej – sala gimnastyczna” 2019-03-07 15:05 2019-03-14 15:00
20. Hala namiotowa wraz z ławo - stołami. 2019-03-07 12:27 2019-03-12 13:00
21. wynajem kabin WC z oddzielną umywalką na zewnątrz 2019-03-06 15:51 2019-03-11 15:00
22. Obsługa elektryczna i zakup prądu na potrzeby imprezy plenerowej 2019-03-06 15:39 2019-03-11 15:00
23. Dokończenie robót budowlanych w toaletach dla kibiców i osób niepełnosprawnych w zakresie; kafelkowanie, montaż osprzętu-pisuarów, ustępów, umywalek, uchwytów i armatury. 2019-03-06 12:22 2019-03-11 14:00
24. artykuły sportowe 2019-03-05 15:08 2019-03-07 13:00
25. Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-05 09:43 2019-03-11 07:30
26. Regeneracja, wymiana sprzętu gaśniczego oraz próby ciśnieniowe węży hydrantowych w obiektach UMO 2019-03-04 09:13 2019-03-07 15:00
27. Świadczenie usługi cateringowej polegającej na organizacji przerw kawowych dla uczestników szkoleń przeprowadzonych w miesiącach marzec 2019 – czerwiec 2019. 2019-02-27 14:21 2019-03-06 23:59
28. Przeprowadzenie szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji kadr w obszarach istotnych dla efektywności usług w zakresie zarządzania nieruchomościami. 2019-02-27 13:37 2019-03-06 23:59
29. Druk materiałów informacyjnych 2019-02-27 10:19 2019-03-01 12:00
30. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-02-25 15:11 2019-03-01 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne