Ogłoszenia

Nazwa ogłoszenia Data publikacji ogłoszenia Termin składania ofert Status
1. Naprawa schodów zewnętrznych na gruncie zlokalizowanych na posesji budynku przy Placu Wolności 7-8 w Opolu 2017-11-24 12:51 2017-11-30 15:00
2. Opracowanie "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola" 2017-11-20 13:48 (zaktualizowano: 2017-11-24 12:49) 2017-11-27 14:00
3. Naprawa uszkodzonej tablicy pamiątkowej wykonanej w ramach projektu pn.: „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”. 2017-11-24 08:07 2017-11-30 15:00
4. Objęcie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami związanymi z budową niskoprądowych instalacji elektrycznych na zadaniu pn.: „Przebudowa placów miejskich w Opolu” w zakresie przebudowy placu Jana Pawła II. 2017-11-23 08:54 (zaktualizowano: 2017-11-23 10:02) 2017-11-30 12:00
5. Objęcie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami drogowymi na zadaniu pn.: „Przebudowa placów miejskich w Opolu” w zakresie przebudowy placu Jana Pawła II. 2017-11-23 09:08 2017-11-30 12:00
6. ZK.2601.109.2017 zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku OSP Opole Sławice 2017-11-22 15:26 2017-11-27 12:00
7. Modernizacja placu zabaw, zakup i montaż małej architektury w Opolu Chmielowicach w trybie realizacji "zaprojektuj - wybuduj". 2017-11-22 15:24 2017-11-29 08:00
8. spotkanie opłatkowe 2017-11-22 12:24 2017-11-23 14:00
9. Świadczenie usług medycznych z zakresu przeprowadzania badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) w roku 2018 2017-11-22 11:54 2017-12-05 15:30
10. usługa szkoleniowa 2017-11-22 10:25 2017-11-29 11:00
11. Organizacja i przeprowadzenie szkolenia realizatorów Programu Domowych Detektywów "Jaś i Małgosia na tropie" 2017-11-21 18:57 2017-11-27 15:00
12. Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej "Archipelag Skarbów" 2017-11-21 18:11 2017-11-27 15:00
13. Przygotowanie studuim wykonalności dla projektu partnerskiego 2017-11-21 13:18 2017-11-24 12:00
14. ZK.2601.108.2017 - zakup zestawu do tlenoterapii zawierające minimalne wyposażenie dla OSP 2017-11-21 13:04 2017-11-24 12:00
15. Odłów, transport i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Opola 2017-11-21 12:13 2017-12-06 15:00
16. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych kompensacji mocy biernej dla przyłączy elektrycznych budynków Urzędu Miasta Opola 2017-11-21 11:36 2017-11-24 14:00
17. Zakup dostępu do aplikacji mobilnej dla systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu na 2018r 2017-11-20 14:36 2017-11-28 15:00
18. Nagłośnienie w terminie 9 - 22.12.17 2017-11-17 14:42 2017-11-22 14:00
19. Wynajem toalet 8 - 22.12.17 2017-11-17 14:11 2017-11-22 14:00
20. zakup dwóch namiotów 3x3 i 3x6 m 2017-11-17 12:44 2017-11-22 13:00
21. bilety do kina dla wolontariuszy na Galę wolontariatu 2017-11-17 12:24 2017-11-24 15:30
22. Zamówienie kalendarzy trójdzielnych z główką wypukłą z naszymi zdjęciami 2017-11-17 11:45 2017-11-22 12:00
23. organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu przemocy seksualnej wobec dzieci 2017-11-16 16:12 2017-11-20 11:00
24. Druk ulotki 2017-11-16 11:52 2017-11-20 13:00
25. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa uruchomienie ze sprawdz. 13-zestawów komputerów stacjonarnych dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu 45-432 Opole ul. Grudzicka 48 2017-11-16 11:27 2017-11-22 16:00
26. ZK.2601.104.2017 Okresowy przegląd i czyszczenie przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w 9 budynkach jednostek ochotniczych straży pożarnych miasta Opola. 2017-11-16 11:11 2017-11-21 12:00
27. usługa cateringowa 2017-11-16 08:35 2017-11-17 13:00
28. Usuwanie i unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta Opola (z wyłączeniem pasów drogowych) 2017-11-16 08:29 2017-12-01 10:00
29. Wykonanie i dostarczenie 60 zestawów edukacyjnych 2017-11-15 14:45 2017-11-22 15:00
30. spotkanie opłatkowe 2017-11-15 13:26 2017-11-18 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne