Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Dostawa i wdrożenie systemu ochrony poczty elektronicznej wraz z usługami towarzyszącymi I-RASIZI.1333.5.2022 2022-05-20 14:14 2022-05-27 10:00
2. Naprawa dwóch komór na zarurowanym odcinku rowu komunalnego nr IX w rejonie kamionki Piast w Opolu ITGK-RIK.7021.5.21.2022 2022-05-20 13:16 2022-05-26 11:00
3. Zakup syreny elektronicznej ZK.2601.4.5.2022 2022-05-20 11:51 2022-06-03 12:00
4. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego branży teletechnicznej dla zadania pn. ,,Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26’’. Znak: NP.261.21.2022.Pz 2022-05-20 11:12 2022-05-26 09:00
5. Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania pn. ,,Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26’’. NP.261.20.2022.Pz 2022-05-20 10:54 2022-05-26 09:00
6. Wykonanie dwóch nośników reklamowych typu Winder w ramach projektu „Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym” GOK-RGO.042.5.36.2021 2022-05-18 12:41 2022-05-26 13:00
7. Urządzenie do ochrony przed nieautoryzowanym nagrywaniem za pomocą telefonu komórkowego 2022-05-18 12:07 2022-05-20 12:00
8. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie w oparciu o nią robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.: „ Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia – etap II - Dzielnica XI” w trybie realizacji: zaprojektuj – wybuduj. 2022-05-17 08:31 2022-05-24 09:00
9. Dostawa pomocy dydaktycznych (Biologia) PLOII-2/5/2022 2022-05-16 14:52 2022-05-23 23:59
10. Zakup kurtek przeciwdeszczowych oraz ich dostarczeniem do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, pok. 229. GOK-RGO.042.5.38.2021 2022-05-16 14:14 2022-05-24 13:00
11. Dostawa monitorów interaktywnych PLOII-1/5/2022 2022-05-16 11:17 2022-05-24 00:00
12. Wymiana uszkodzonego włazu żeliwnego okrągłego EN 124-2/A15/AO 600 do studni wodomierzowej ITGK-RIK.7021.3.30.2022 2022-05-16 10:07 2022-05-23 13:00
13. Przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych kierowców - strażaków ratowników ochotniczych straży, którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w ochotniczych straży pożarnych z miasta Opola ZK.3032.12.2022 2022-05-11 15:03 2022-05-18 14:00
14. Przeprowadzenie okresowych badań lekarskich strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz badań lekarskich kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z miasta Opola ZK.3032.12.2022 2022-05-11 14:51 2022-05-18 14:00
15. Wykonanie dokumentacji projektowej na zmianę lokalizacji wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej ITGK-RIK.7021.2.19.2022 2022-05-11 12:05 2022-05-18 12:00
16. Świadczenie usług na potrzeby realizacji projektu „Tłumaczymy żywioły” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej: Specjalista ds. przygotowania i przeprowadzenia zajęć metodą eksperymentu podczas wyjazdu do MEB PSP33.1.26.4.2022 2022-05-10 19:27 2022-05-17 15:00
17. Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 14 szt. drzew na terenie miasta Opola. NP.261.19.2022.Pz 2022-05-10 13:41 2022-05-19 09:00
18. Opracowanie ekspertyzy budowlanej dla wiaduktu drogowego w ciągu ul. wojewódzkiej nr 423 (ul. Reymonta w Opolu) przebiegającego nad linią kolejową nr 132 NP.261.12.2022.Pz 2022-05-09 12:57 2022-05-13 09:00
19. Wykonanie jednej sztuki baneru reklamowego wraz z opracowaniem projektu graficznego, wydrukiem grafiki, przekazaniem do niej praw autorskich oraz dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. 2022-05-09 10:01 2022-05-17 11:00
20. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych I-RWU.2601.6.2022 2022-05-09 09:09 2022-05-13 10:00
21. Aktualizacja Planu Transportowego dla Miasta Opola razem z badaniami marketingowymi i ich analizą TZR-RT.7240.12.2022 2022-05-06 12:18 2022-05-12 15:00
22. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie w oparciu o nią robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.: „ Zakup i montaż wyposażenia strefy piknikowej Parku na Dambonia – etap II - Dzielnica XI” w trybie realizacji: zaprojektuj – wybuduj. 2022-05-05 09:36 2022-05-13 10:00
23. Usługa zapewnienia dostawy energii elektrycznej na potrzeby Festynu Ekologicznego 2022-05-02 09:28 2022-05-10 09:00
24. Usługa cateringu 2022-04-27 16:54 2022-04-30 08:00
25. Zlecenie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu cyklu 4 "wymianek" używanych ubrań i przedmiotów 2022-04-27 15:47 2022-05-05 10:00
26. Zakup energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej (zwanej PPE) dla budynku centrum przesiadkowego Opole Główne NP.261.11.2022.Pz 2022-04-26 14:20 2022-05-04 09:00
27. Wynajem namiotów na festyn ekologiczny w dniu 25.06.2022r. 2022-04-22 11:06 2022-05-02 09:00
28. Upgrade licencji oprogramowania ESET do wersji ESET PROTECT Enterprise ON-PREM I-RASIZI.1333.6.2022 2022-04-22 09:03 2022-04-29 12:00
29. Koszulki promocyjne z nadrukiem 2022-04-21 16:29 2022-04-27 10:00
30. Naprawa i konserwacja pojemników podziemnych zlokalizowanych przy Placu Świętego Sebastiana BNOOK.7032.82.2022 2022-04-20 12:59 2022-04-22 13:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne