Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
331. Sprzątanie Rynku 2019-05-28 13:34 2019-05-31 12:00
332. przygotowanie i dostarczenie ciepłej i pokrojonej pizzy 2019-05-27 14:43 2019-05-29 15:00
333. Dwukrotna konserwacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta Opola 2019-05-27 12:19 2019-05-31 12:00
334. Wynajem namiotów z umeblowaniem z mocowaniem do podłoża 2019-05-24 14:41 2019-05-29 12:00
335. Przygotowanie i przeprowadzenie 17 akcji promocji bezpośredniej na terenie Miasta Opola w okresie od 03.08.2019r. do 05.10.2019r. 2019-05-23 11:23 2019-06-06 23:59
336. Wykonanie cięć sanitarnych (usuniecie drzew posuszowych, złomów i wywrotów drzew), w lasach komunalnych położonych w miejscowości Opole) 2019-05-23 07:45 2019-05-24 15:00
337. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami światłowodowymi w ramach rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) 2019-05-22 12:29 2019-05-31 10:00
338. Wykonanie kontroli przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach UMO 2019-05-22 11:30 2019-05-29 12:00
339. PSP nr 11 - aktualizacja dokumentacji budowy nowej sali gimnastycznej 2019-05-21 15:21 2019-06-14 16:00
340. Wykonanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu 2019-05-21 13:22 2019-05-28 15:00
341. Scena i nagłośnienie z akustykiem, dmuchane atrakcje, prowadzenie imprezy 2019-05-21 12:16 2019-05-27 12:00
342. wynajem kabin WC z dyżurem czystości i sprzątaniem po imprezie 2019-05-21 11:40 2019-05-27 12:00
343. Dokumentacja przyszłościowa - ( PSP nr 21 - opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wzmocnienia uszkodzonej części budynku) 2019-05-21 09:56 2019-06-07 10:00
344. wynajem zabawki dmuchanej zjeżdżalni oraz prowadzenie animacji podczas festynu 2019-05-20 15:18 2019-05-27 16:00
345. Wykonanie i zakup dużych puzzli edukacyjnych o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. 2019-05-20 14:46 2019-05-28 15:00
346. Wykonanie gry wielkoformatowej z indywidualnym opracowaniem w tematyce gospodarki odpadami komunalnymi oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego: Urząd Miasta Opola, Pl. Wolności 7-8, 45-018 Opole, pok. 229. 2019-05-20 13:34 2019-05-28 13:00
347. Audyt rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. 2019-05-16 16:38 2019-05-23 15:00
348. Aktualizacja serwisu internetowego www.smieciopolis.opole.pl 2019-05-16 16:17 2019-05-28 13:00
349. Dostawa wraz z montażem masztu flagowego 2019-05-16 13:09 2019-05-21 13:00
350. ZK.2601.8.2019 - Serwis eksploatacyjny samochodu pożarniczego Jelcz 005 2019-05-16 12:47 2019-05-21 13:00
351. przygotowanie i dostarczenie ciepłej i pokrojonej pizzy 2019-05-16 12:45 2019-05-23 13:00
352. Wykonanie sterowanej czasowo radiolinii otwierania drzwi DFA127 za pomocą pilota. 2019-05-15 15:26 2019-05-20 15:00
353. Catering na otwarcie wystawy SOLIDARNOŚCI 2019-05-14 15:14 2019-05-21 15:00
354. Wykonanie usługi kompleksowego przeglądu wraz z oszacowaniem kosztów niezbędnych do wykonania prac naprawczych oraz konserwacji wybudowanej na terenie miasta Opola Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola OSTO 2019-05-14 09:32 2019-05-22 12:00
355. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-05-13 15:12 2019-05-17 09:00
356. PP nr 54 - remont dachu 2019-05-13 14:19 2019-05-20 14:00
357. Usługa cateringowa na uroczystą sesję Rady Miasta Opola 2 czerwca 2019 r. 2019-05-13 10:06 2019-05-17 12:00
358. Zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie systemu Wi-FI 2019-05-13 09:27 2019-05-16 12:00
359. Wykonanie i zakup dużych puzzli edukacyjnych o tematyce gospodarki odpadami komunalnymi oraz dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. 2019-05-11 10:31 2019-05-20 10:00
360. ZK.2601.36.2019 zakup dwóch akumulatorów do samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 244 dla jednostki OSP miasta Opola 2019-05-09 15:07 2019-05-13 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne