Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
211. Wynajem namiotów z umeblowaniem z mocowaniem do podłoża 2019-08-20 12:49 2019-08-23 10:00
212. Ptaki miasta”-montaż budek dla ptaków (pustułek). Realizacja zadania z budżetu obywatelskiego Miasta Opola 2019-08-19 11:50 2019-08-26 14:00
213. Zakup wkładek CISCO SFP+ 2019-08-19 11:19 2019-08-23 12:00
214. Zakup wkładek CISCO SFP+ 2019-08-19 11:18 2019-08-19 11:18
215. Zakup wkładek CISCO SFP+ 2019-08-19 11:15 2019-08-19 11:16
216. Dostawa licencji na oprogramowanie Windows Server Datacenter 2019 dla podmiotów publicznych 2019-08-19 10:47 2019-08-23 11:00
217. Ławostoły - zestawy biesiadne 2019-08-19 09:33 2019-08-27 10:00
218. Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącej architektury sportowej w dzielnicy Krzanowice w Opolu 2019-08-14 14:06 2019-08-21 09:00
219. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z 12 nieruchomości na terenie miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola” 2019-08-14 13:15 2019-08-29 10:00
220. Dokumentacja przyszłościowa – ( ZSM – remont dachu na budynku fizyki-opracowanie dokumentacji projektowej) 2019-08-14 11:13 2019-08-28 09:00
221. wykonanie usługi cateringowej na potrzeby działań edukacyjno-informacyjnych prowadzonych podczas prelekcji organizowanych w klubach Seniora 2019-08-13 15:32 2019-08-21 12:00
222. Badanie ustawowe sprawozdania finansowego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora w Opolu przez biegłego rewidenta, w rozumieniu art. 64 ustawy o rachunkowości i art. 2 pkt 2 ustawy o biegłych rewidentach 2019-08-13 11:21 2019-09-02 12:00
223. Artykuł sponsorowany w dzienniku lokalnym o zasięgu wojewódzkim, który dotyczyć bedzie projektu AIR TRITIA i udziału Miasta Opola w ww. projekcie oraz w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza. 2019-08-12 12:22 2019-08-23 14:00
224. Zakup regałów jezdnych magazyn nr 2 2019-08-08 15:57 2019-08-27 15:00
225. Zakup regałów jezdnych magazyn nr 6 2019-08-08 15:54 2019-08-27 15:00
226. Zakup oprogramowania do paszportyzacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z wdrozeniem 2019-08-08 13:22 2019-08-16 10:00
227. Roboty budowlane związane z rozbudową zagospodarowania terenu rekreacyjnego - "Słoneczny ogród" w parku na osiedlu im. Armii Krajowej. 2019-08-07 12:56 2019-08-16 09:00
228. Dostawa sprzętu AGD do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku przy ulicy Krakowskiej 32 na zadaniu pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap 2019-08-06 15:21 2019-08-13 09:00
229. Opracowanie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla pięciu budynków UMO zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2019-08-05 15:28 2019-08-09 10:00
230. Serwis i konserwacja stałego urządzenia gaśniczego TA-200 2019-08-05 13:27 2019-08-09 14:00
231. Tablice 2019-08-05 10:49 2019-08-12 11:00
232. PP nr 61 - remont szatni 2019-08-05 07:41 2019-08-09 12:00
233. zabawki dmuchane 2019-08-03 16:11 2019-08-07 08:00
234. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania termomodernizacji budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu ”. 2019-08-01 16:38 2019-08-09 09:00
235. Roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową istniejącej architektury sportowej w dzielnicy Krzanowice w Opolu 2019-08-01 14:54 2019-08-14 09:00
236. Tablice 2019-08-01 10:06 2019-08-05 10:00
237. Wykonanie z nadrukiem UV 3 tablic ze spienionego PVC 2019-08-01 09:17 2019-08-08 10:00
238. Zakup oczyszczaczy powietrza dla placówek oświatowych 2019-07-30 10:17 2019-08-06 10:00
239. Odnowienie subskrypcji na oprogramowanie PDQ Deploy Enterprise GOV oraz PDQ Inventory Enterprise GOV 2019-07-29 13:41 2019-08-02 12:00
240. Zakup dysków SSD Intel D3-S4610 480GB 2019-07-29 13:40 2019-08-02 12:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne