Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. Interwencyjne wykonywanie pielęgnacji pomników przyrody w sytuacjach awaryjnych 2020-02-28 13:17 2020-03-06 12:00
32. Wykonanie „Sprawozdania z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2018-2019” 2020-02-28 10:03 2020-03-05 10:00
33. Materiały ekspozycyjne (balony reklamowe, słupy dmuchane, windery) 2020-02-26 10:44 2020-03-02 10:00
34. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania budżetowego pn.: "Pomostr na Wyspie Bolko". 2020-02-26 09:08 2020-03-02 12:00
35. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Dostawa, montaż mebli biurowych gotowych do pracowni gastronomicznych i logistycznych 2020-02-24 10:55 2020-03-06 12:00
36. Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania budżetowego pn.: „Utworzenie Parku 800 lecia miasta Opola - etap I” dokumentacja techniczna studni głębinowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 2020-02-24 10:22 2020-03-02 10:00
37. Wykonanie okresowych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich i psychologicznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych 2020-02-21 13:36 2020-02-27 14:00
38. Remont Sali narad wraz z pomieszczeniami przyległymi na trzecim piętrze budynku przy Placu Wolności 7-8. 2020-02-21 12:42 2020-03-03 08:00
39. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2020-02-21 11:38 2020-02-26 10:00
40. Zakup defibrylatorów zewnętrznych AED wraz z gablotami, szafkami lub kapsułami do ich przechowywania oraz instruktażem 2020-02-19 12:01 2020-02-28 12:00
41. Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Uniwersalna selektywna bramka logistyczna typu RFID 2020-02-18 09:37 2020-02-21 12:00
42. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2020-02-17 08:53 2020-02-20 09:00
43. Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium z usługą restauracyjną, hotelową i wynajmem sal. 2020-02-14 13:46 2020-02-20 23:00
44. Wykonanie „Sprawozdania z realizacji Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola za lata 2018-2019” 2020-02-14 10:14 2020-02-21 10:00
45. „Organizacja XV konkursu związanego ze zbiórką surowców wtórnych i baterii w placówkach oświatowych w Opolu” (w ramach realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej). 2020-02-11 13:56 2020-02-18 12:00
46. Wykonanie dokumentacji technicznej w ramach zadania budżetowego pn.: "Pomostr na Wyspie Bolko". 2020-02-11 09:31 2020-02-17 12:00
47. Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium z usługą gastronomiczną, hotelową i wynajmem sal. 2020-02-06 14:37 2020-02-13 15:00
48. Naprawa, konserwacja i malowanie elementów architektury miejskiej zainstalowanej w pasach drogowych na terenie miasta Opola w latach 2020 – 2022 w ramach zadania pn. „Remonty i bieżące utrzymanie elementów architektury miejskiej 2020-02-06 08:00 2020-02-13 09:00
49. Rozgraniczenie nieruchomości działki 346 z ark. mapy 2 obręb Kolonia Gosławicka 2020-02-03 12:15 2020-02-10 15:00
50. Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Uniwersalna selektywna bramka logistyczna typu RFID 2020-01-31 13:53 2020-02-10 15:00
51. Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji 2020-01-31 10:53 2020-02-07 09:00
52. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2020-01-29 11:22 2020-02-04 10:00
53. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - dostawa, montaż lady barowej do pracowni gastronomicznej 2020-01-28 15:10 2020-02-03 15:00
54. Konserwacja stała urządzeń dźwigowych w jednostkach OSP w Opolu Gosławicach, OSP w Opolu Bierkowicach i OSP w Opolu Szczepanowicach 2020-01-27 13:44 2020-01-30 15:00
55. usługa cateringowa 2020-01-24 08:49 2020-01-25 09:00
56. Opracowanie Strategii Ochrony Zdrowia 2020-01-23 13:10 2020-01-31 13:00
57. Wykonanie tymczasowej wystawy w postaci ogrodu wystawowego Opola w celu promocji miasta na terenie Niemiec (miasto Ingolstadt) 2020-01-22 11:03 2020-01-27 12:00
58. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2020-01-21 14:44 2020-01-24 10:00
59. Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej dla zadania: „Budowa II części ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – 2020-01-21 13:02 2020-01-30 09:00
60. Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie – klasyfikacji i obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew 2020-01-21 12:43 2020-01-29 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne