Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
361. Organizacja Kawiarenki z Gwiazdami 2019-05-09 13:09 2019-05-15 12:00
362. Szkolenie dla nauczycieli dotyczące skutków spalania odpadów komunalnych 2019-05-09 12:51 2019-05-14 10:00
363. wynajem zabawek dmuchanych 2019-05-09 08:49 2019-05-13 09:00
364. Występ artystyczny podczas pikniku "Opole w rytmie natury" (2) 2019-05-08 14:48 2019-05-13 12:00
365. Dyżur elektryka wraz ze sprzętem 2019-05-08 14:37 2019-05-13 11:00
366. ZK.2601.36.2019 zakup dwóch akumulatorów do samochodu ratowniczo-gaśniczego STAR 244 dla jednostki OSP miasta Opola 2019-05-08 14:24 2019-05-09 15:00
367. monitor multimedialny z funkcją smart 2019-05-08 13:47 2019-05-15 14:00
368. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zieleni wykonywany na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych. 2019-05-08 09:00 2019-05-14 09:00
369. Wykonanie rocznego przeglądu technicznego urządzeń placu zabaw wraz z wyceną inwestorską koniecznych napraw i usunięcia zauważonych wad i usterek. 2019-05-08 08:15 2019-05-17 09:00
370. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pokojach 111, 112, 113, 114 w budynku Ratusza w Opolu 2019-05-06 12:00 2019-05-10 15:00
371. Wykonanie prac elektrycznych w pomieszczeniu nr 111 w Ratuszu w Opolu 2019-05-06 10:16 2019-05-10 15:00
372. Szkolenie dla nauczycieli dotyczące skutków spalania odpadów komunalnych 2019-04-30 10:48 2019-05-06 14:00
373. „Wykonanie instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczeń w budynku LZS Sławice” w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj”. 2019-04-29 14:49 2019-05-10 12:00
374. Wykonanie usługi kompleksowego przeglądu wraz z oszacowaniem kosztów niezbędnych do wykonania prac naprawczych oraz konserwacji wybudowanej na terenie miasta Opola Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola OSTO. 2019-04-29 14:46 2019-05-10 10:00
375. ZK.2601.29.2019 zakup ubrań koszarowych dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z jednostek OSP miasta Opola 2019-04-29 14:17 2019-05-06 15:00
376. Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II - opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji 2019-04-26 09:28 2019-05-06 08:00
377. Usługa transportowa na trasie Opole – Pszczyna - Wadowice - Opole 2019-04-25 16:14 2019-04-29 15:00
378. oprawa muzyczna imprezy 2019-04-25 15:02 2019-04-29 15:00
379. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-04-25 09:29 2019-04-30 13:00
380. Zakup zestawu złożonego ze 100 klocków magnetycznych typu JollyHeap oraz dostarczenie go do siedziby Zamawiającego 2019-04-25 09:22 2019-05-07 15:00
381. Organizacja szkolenia obronnego dla pracowników realizujących zadania obronne w Urzędzie Miasta Opola oraz przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw 2019-04-25 08:33 2019-05-06 14:30
382. Wykonanie analizy funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Opolu 2019-04-23 14:21 2019-05-13 15:30
383. Dostawa wody źródlanej w systemie pięciogalonowym wraz z dzierżawą dystrybutorów dla Urzędu Miasta Opola 2019-04-18 14:35 2019-04-23 12:00
384. przygotowanie i dostarczenie ciepłej i pokrojonej pizzy 2019-04-19 11:16 2019-04-26 12:00
385. warsztaty rękodzielnictwa podczas festynu 2019-04-19 10:39 2019-04-26 11:00
386. wynajem eurobungee oraz zabawki dmuchanej dla dzieci 2019-04-19 09:27 2019-04-26 10:00
387. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno rekreacyjnych mieszkańców" w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2019-04-18 15:29 2019-04-26 09:00
388. Dostawa i montaż mebli 2019-04-17 12:39 2019-04-24 10:00
389. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych pomiarów monitoringu wspomagającego ocenę jakości powietrza w mieście Opolu 2019-04-16 15:14 2019-04-23 10:00
390. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zielni realizowany w ramach zadania budżetowego pn.: „Utworzenie Parku 800 lecia miasta Opola - etap I”. 2019-04-16 13:42 2019-04-23 14:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne