Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
391. Wykonanie 2 Spotów rekamowych(dł około 90-120 sek) w dwóch językach Pl/EN 2019-03-25 12:52 2019-04-16 13:00
392. Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etapI ( wykonanie tablicy informacyjnej ) 2019-04-12 12:50 2019-04-19 13:00
393. Występ artystyczny podczas pikniku "Opole w rytmie natury" 2019-04-12 11:37 2019-04-17 10:00
394. Usługa cateringowa - sesja uroczyta Rady Miasta Opola 3-go maja 2019 r. 2019-04-11 11:07 2019-04-18 10:00
395. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-04-10 14:47 2019-04-15 10:00
396. Przegląd oświetlenia awaryjnego- ewakuacyjnego w budynkach UMO 2019-04-09 13:51 2019-04-12 13:00
397. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania budżetowego pn. ”Budowa zespołu boisk sportowych w Opolu - Czarnowąsach“ w zakresie przebudowy linii kablowej (l.z.) w trybie realizacji zaprojektuj –wybuduj. 2019-04-09 09:57 2019-04-12 09:00
398. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie zielni realizowany w ramach zadania budżetowego pn.: „Utworzenie Parku 800 lecia miasta Opola - etap I”. 2019-04-08 14:54 2019-04-15 10:00
399. Przeglądy UPSów wraz z wymianą baterii. 2019-04-08 09:39 2019-04-19 10:00
400. Usługa serwisowa polegająca na naprawie i konserwacji drukarek będących w posiadaniu Urzędu Miasta Opola 2019-04-05 13:39 2019-04-12 13:00
401. usługa transportowa na trasie Opole-Kórnik-Opole 2019-04-03 11:31 2019-04-10 12:00
402. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno rekreacyjnych mieszkańców" w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2019-04-02 12:31 2019-04-12 09:00
403. Wykonanie cięć sanitarnych (usuniecie drzew posuszowych, złomów i wywrotów drzew), w lasach komunalnych położonych w miejscowości Opole, na dz o nr ew. 298/71, 46/16, 29/17 a.m.2, obręb Grudzice, 1771/69, a.m. 1, obręb Groszowice 2019-04-01 08:26 2019-04-10 10:00
404. Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji z usługą cateringową, restauracyjną i wynajem sal 2019-03-29 13:39 2019-04-08 08:00
405. Czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na terenie miasta Opola oraz transport i unieszkodliwienie w zakładzie specjalistycznym odpadów pochodzących z tych urządzeń. 2019-03-29 11:20 2019-04-05 15:00
406. Czyszczenie urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe na terenie miasta Opola oraz transport i unieszkodliwienie w zakładzie specjalistycznym odpadów pochodzących z tych urządzeń. 2019-03-29 11:10 2019-03-29 11:16
407. Opracowanie dokumnetacji technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim na modernizację - wymianę kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu (ok 410mb). 2019-03-29 11:04 2019-04-05 12:00
408. Usługa wydania posiłków - Zupa dla ubogich 2019-03-29 08:50 2019-04-05 09:00
409. Dostawa i montaż metalowych nadstawek 2019-03-28 14:46 2019-04-08 15:00
410. Zakup akcesoriów i podzespołów komputerowych 2019-03-28 11:53 2019-04-01 14:00
411. Odkomarzanie metodą ekologiczną - montaż budek dla nietoperzy na terenie miasta Opola 2019-03-27 13:05 2019-04-05 14:00
412. Zakup krzeseł obrotowych 2019-03-26 13:42 2019-03-29 16:00
413. Wymiana uszkodzonych opraw oświetleniowych w pom. 302 w bud. przy Pl. Wolności 7-8 2019-03-26 11:23 2019-03-29 09:00
414. Namiot ekspress 3x6 m 2019-03-26 09:43 2019-03-29 10:00
415. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w ramach zadania budżetowego pn.:„Centrum Kulturalno – Rekreacyjne Dzielnicy Kolonia Gosławicka – lokalizacja obręb 0073, arkusz nr 6, działki nr 247/8, 247/9 i 247/10”. 2019-03-25 14:07 2019-04-01 09:00
416. Wykonanie prezentacji terenów inwestycyjnych w formie panoramy sferycznej z lotu ptaka oraz dynamiczne naniesienie danych o dostepnych działkach(granice,powierzchnia itd)PL 2019-03-25 10:23 2019-04-03 11:00
417. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Wykonanie ogrodzenia boiska oraz utwardzenie terenu przy ul. Wawrzyńca Świerzego" w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2019-03-22 12:52 2019-04-03 09:00
418. Dokumentacja przyszłościowa - „PSP nr 10 – opracowanie dokumentacji projektowej – sala gimnastyczna” 2019-03-21 08:34 2019-04-01 09:00
419. Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania budżetowego pn.:"Adaptacja parku w celu stworzenia miejsca spotkań kulturalno rekreacyjnych mieszkańców" w systemie zaprojektuj-wybuduj. 2019-03-20 15:10 2019-04-01 09:00
420. Produkcja filmu/spotu filmowego o możliwosci pozbywania sie odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych 2019-03-20 11:34 2019-03-25 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne