Proceedings

Name of proceeding Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. PSP nr 14 w Opolu - segment G - wymiana pokrycia dachowego 2020-07-02 12:24 2020-07-17 11:00
2. Opracowanie dokumentacji: Część 1: Opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Budowa skrzyżowania ulic bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW 435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego” Część 2: Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa 2020-07-01 11:31 2020-08-04 09:00
3. Projekt przebudowy rzeki Ryjec 2020-06-16 13:05 2020-06-25 11:00
4. Wybór projektanta Aquaparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Opolu w trybie dialogu konkurencyjnego 2020-06-12 10:31 2020-07-09 12:00
5. ZSO (PLO III) – modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska 2020-06-09 13:16 2020-07-06 11:30
6. Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE 2020-06-08 13:44 2020-07-09 11:00
7. Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola 2020-05-28 15:15 2020-06-17 11:30
8. Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia przy ul. Groszowickiej i ul. Młodej Polski 2020-05-28 12:24 2020-06-16 11:00
9. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w roku szkolnym 2020/2021 2020-05-28 09:41 2020-06-30 11:00
10. Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej 2020-05-18 10:14 2020-06-02 11:00
11. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności 2020-05-14 14:32 2020-05-29 11:30
12. Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i ul. Kołłątaja 2020-05-11 11:08 2020-06-12 09:00
13. Zakup, dostawa sprzętu komputerowego do nauczania na odległość dla szkół prowadzonych przez Miasto Opole oraaz /lub usługi mobilny internet 4G/LTE 2020-05-08 11:56 2020-05-15 11:30
14. Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola 2020-05-08 09:46 2020-05-18 11:00
15. Projekt przebudowy rzeki Ryjec 2020-05-06 14:42 2020-05-15 11:00
16. Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 2020-04-30 09:41 2020-06-15 09:00
17. ZSM - wymiana pokrycia dachowego na budynku fizyki 2020-04-22 14:10 2020-05-08 11:00
18. Opracowanie dokumentacji 3 części 2020-04-21 18:01 2020-05-25 10:00
19. Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu „Trudny Start, Lepsza Przyszłość” 2020-04-17 13:45 2020-04-27 11:30
20. Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: Dokumentacja przyszłościowa Część 1: Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu – opracowanie dokumentacji Część 2: Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego wraz z ciągami 2020-04-17 11:29 2020-05-21 14:00
21. Rewitalizacja placu: róg ul. Ozimskiej z ul. Plebiscytową - część 2 2020-04-10 14:09 2020-04-21 11:30
22. "Przygotowanie terenu pod inwestycje na osiedlu Dambonia - etap I" w zakresie rozbiórki budynku kotłowni przy ul. Dambonia 2020-04-08 13:49 2020-04-22 11:00
23. Słoneczny ogród - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej 2020-04-06 12:14 2020-04-24 11:00
24. Druk materiałów promocyjnych 2020-04-06 10:44 2020-04-16 14:56
25. Edukacyjny olac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia 2020-04-03 12:26 2020-04-27 11:00
26. Opracowanie dokumentacji - 3 części 2020-03-30 18:48 2020-05-08 14:00
27. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie,,,, w wysokości 80 000,000,00 zł. 2020-03-06 09:48 2020-04-20 11:00
28. Dokumentacja przyszłościowa - 2 części 2020-03-05 13:54 2020-04-17 08:00
29. Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej 2020-02-29 16:29 2020-04-10 14:00
30. Dokumentacja przyszłościowa 2020-02-14 09:50 2020-03-20 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne