Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
211. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na Basenie Letnim BŁĘKITNA FALA w Opolu przy Pl. Róż 8 DZP.231.6.2023 2023-03-08 10:11 2023-03-20 09:00
212. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu. DZP.231.5.2023 2023-03-08 09:36 2023-03-20 09:00
213. PLO nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu ZP.271.3.5.2023 2023-03-07 18:28 2023-03-22 10:30
214. Wykonanie nasadzeń i pielęgnacja roślin ozdobnych w misach, donicach, skrzynkach kwiatowych i konstrukcjach kaskadowych na terenie miasta Opola. NP.260.19.2023.P 2023-03-06 11:00 2023-04-03 12:00
215. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu w sezonie 2023/2024 . DTG.3414-03/2023 2023-03-03 10:13 2023-04-05 10:00
216. Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu oprócz nieruchomości będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A. ZP.271.2.9.2023 2023-03-03 08:48 2023-03-17 11:00
217. dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) w okresie do 31.12.2023 r. AD.381.1.2023 2023-03-02 23:36 2023-03-10 10:00
218. Świadczenie kompleksowej obsługi eksploatacyjnej kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych z podziałem na 4 zadania ZP.271.2.8.2023 2023-03-02 15:27 2023-03-10 10:00
219. Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”. MCWE/2/ZaŻyciem /2023 2023-03-02 10:51 2023-03-13 10:00
220. Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka” od nr 5/rok 2023 do nr 4/rok 2024 ZP.271.2.6.2023 2023-03-01 09:23 2023-03-09 11:00
221. „Budowa przyłącza kablowego SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV 630kVA dla przyłączenia do sieci 15kV Domu Pomocy Społecznej w Opolu ul. Chmielowicka dz. 81/1,81/2 w ramach zadania budżetowego "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu". ZP.271.3.2.2023 2023-02-27 12:38 2023-03-14 10:00
222. Przebudowa ul. Źródlanej – opracowanie koncepcji. NP.260.18.2023.P 2023-02-24 10:47 2023-03-06 12:00
223. Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś. NP.260.12.2023.P 2023-02-23 14:27 2023-03-14 12:00
224. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych i zoologicznych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2023 r DTG.3414-01/2023 2023-02-21 10:44 2023-03-02 09:00
225. Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu NP.260.11.2023.P 2023-02-20 09:44 2023-03-23 12:00
226. Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej NP.260.14.2023.P 2023-02-16 10:49 2023-02-24 12:00
227. „Pielęgnacja i ochrona młodych nasadzeń na terenie miasta Opola” NP.260.02.2023.P 2023-02-14 10:51 2023-02-22 12:00
228. Usługa organizacji wyjazdów na Targi Edukacyjne na potrzeby Projektu Tłumaczymy Żywioły – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej, dla zadania nr 5, wydatek nr 2 MCWE/1/Tłumaczymy Żywioły/Targi – Edukacyjne/2023 2023-02-13 10:18 2023-02-21 10:00
229. Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich NP.260.16.2023.P 2023-02-10 13:20 2023-03-01 12:00
230. Druk materiałów promocyjnych ZP.271.2.5.2023 2023-02-10 13:12 2023-02-20 10:00
231. Bezpieczny Wróblin – przebudowa ulicy Sołtysów. NP.260.13.2023.P 2023-02-08 14:00 2023-02-23 12:00
232. Termomodernizacja obiektu Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Opolu ZP.271.3.3.2023 2023-02-07 13:05 2023-02-22 10:00
233. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do 81/2. NP.260.09.2023.P 2023-02-03 12:58 2023-02-20 12:00
234. Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu ZP.042.3.1.2023 2023-02-02 12:08 2023-02-17 10:30
235. Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie robót polegających na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola NP.260.04.2023.P 2023-02-01 14:51 2023-02-17 12:00
236. „Budowa przyłącza kablowego SN i nN wraz ze stacją transformatorową kontenerową 15/0,4kV 630kVA dla przyłączenia do sieci 15kV Domu Pomocy Społecznej w Opolu ul. Chmielowicka dz. 81/1,81/2 w ramach zadania budżetowego "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu". ZP.271.3.2.2023 2023-01-30 15:56 2023-02-14 10:00
237. Świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz usług dodanych ZP.271.2.3.2023 2023-01-30 11:13 2023-02-14 11:00
238. Świadczenie usług telekomunikacyjnych, wraz z zakupem sprzętu, przekazania kart SIM oraz usług dodatkowych ZP.271.2.4.2023 2023-01-27 11:34 2023-02-08 11:00
239. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.2023 2023-01-24 15:38 2023-02-01 11:00
240. „Roboty polegające na wykonaniu oznakowania poziomego na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola” NP.260.05.2023.P 2023-01-24 13:57 2023-02-16 12:00
Legenda
- Current
- Archive