Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
211. Wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opolu. DZP.231.18.2021 2021-06-17 08:41 2021-07-02 10:00
212. Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych. DZP.231.17.2021 2021-06-17 08:13 2021-07-02 11:00
213. Wsparcie osób niesamodzielnych poprzez realizację terapii zajęciowej w zastępstwie za opiekunów faktycznych wraz z materiałami edukacyjno-terapeutycznymi oraz posiłkiem dla osób niesamodzielnych. DO.241.3.2021 2021-06-16 12:11 2021-07-02 11:00
214. Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie (opracowanie dokumentacji) ZP.271.2.16.2021 2021-06-14 13:21 2021-06-22 11:00
215. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2021-2024 NP.260.25.2021.P 2021-06-11 08:56 2021-06-30 09:00
216. Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania) NP.260.22.2021.P 2021-06-04 06:04 2021-06-22 09:00
217. Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych. DZP.231.12.2021 2021-06-02 11:00 2021-06-10 10:00
218. Wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opolu. DZP.231.14.2021 2021-06-01 09:45 2021-06-16 10:00
219. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim oraz Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.2.11.2021 2021-05-28 10:09 2021-06-30 11:00
220. Opolski Ogród Dendrologiczny ZP.271.3.6.2021 2021-05-28 09:41 2021-06-14 11:00
221. Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych - etap II ZP.271.2.13.2021 2021-05-27 09:55 2021-06-07 11:00
222. PSP nr 30 - budowa hali namiotowej w Opolu-Chmielowicach ZP.271.3.5.2021 2021-05-25 14:49 2021-06-09 10:30
223. Przebudowa chodników NP.260.21.2021.P 2021-05-25 08:40 2021-06-11 09:00
224. Budowa wymuszonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy – Dzielnica XII NP.260.24.2021.P 2021-05-24 13:43 2021-06-08 09:00
225. Wykonanie ciągu rowerowego i oświetlenia wzdłuż ul. Olimpijskiej w sąsiedztwie akwenu Malina w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – ścieżka rowerowa z oświetleniem”. DZP.231.2.2021 2021-05-20 10:07 2021-06-21 10:00
226. "Plac Zabaw Fabryka Wody - opracowanie dokumentacji" w ramach zadania budżetowego pn. "Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia" ZP.271.2.14.2021 2021-05-19 14:24 2021-05-27 11:00
227. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych w ramach projektu pn. „Centrum Pomocy”- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. DO.241.2.2021 2021-05-18 16:18 2021-05-27 14:00
228. Wsparcie osób niesamodzielnych poprzez realizację terapii zajęciowej w zastępstwie za opiekunów faktycznych wraz z materiałami edukacyjno-terapeutycznymi oraz posiłkiem dla osób niesamodzielnych. DO.241.1.2021 2021-05-14 15:46 2021-05-24 14:00
229. Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne ZP.271.3.4.2021 2021-05-13 14:49 2021-06-01 11:00
230. Ścieżki rowerowe” w zakresie: ,,Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Katowickiej NP.260.23.2021.P 2021-05-13 13:28 2021-05-28 09:00
231. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem Grupy Interwencyjnej na terenie obieków Urzędu Miasta Opola ZP.271.2.10.2021 2021-05-12 15:13 2021-05-24 11:00
232. „Wodny Plac Zabaw – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego p.n. „Park wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji”. ZP.271.2.7.2021 2021-05-12 10:36 2021-05-21 11:00
233. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.9.2021 2021-05-10 13:48 2021-05-18 11:00
234. PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej ZP.271.3.3.2021 2021-05-10 13:00 2021-05-27 11:00
235. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 90 (dziewięćdziesięciu) uczniów/uczennic oraz kursu prawa jazdy kat. T dla 10 (dziesięciu) uczniów/uczennic, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz opłata pierwszego terminu ZPO-SZ.271.2.2021 2021-05-10 10:23 2021-05-18 12:00
236. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług terapeutycznych w ramach realizacji przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu zadania wiodącego ośrodka MCWE/1/ZaŻyciem/2021 2021-05-04 10:24 2021-05-12 10:00
237. ZSEk. - opracowanie dokumentacji budowy boiska ZP.271.2.8.2021 2021-04-30 13:01 2021-05-10 11:00
238. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na Basenie Letnim BŁĘKITNA FALA w Opolu przy Pl. Róż 8. DZP.231.13.2021 2021-04-30 10:38 2021-05-13 10:00
239. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenie usługi serwisowej tych urządzeń. ZP.271.1.2.2021 2021-04-27 13:04 2021-05-07 11:00
240. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu. DZP.231.10.2021 2021-04-27 10:07 2021-05-11 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne