Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
241. Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.16.2021.P 2021-04-26 09:18 2021-05-11 09:00
242. „Wodny Plac Zabaw – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego p.n. „Park wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji”. ZP.271.2.7.2021 2021-04-23 11:27 2021-05-05 11:00
243. Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola ZP.271.2.5.2021 2021-04-21 13:37 2021-04-29 11:00
244. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji z zastosowaniem ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), nazywanej w MCWE/1/ZaŻyciem/2021 2021-04-19 18:12 2021-04-20 10:32
245. Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie, najem i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola w latach 2021-2022 NP.260.04.2021.P 2021-04-19 09:41 2021-04-28 09:00
246. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu” w zakresie: ,,Budowa dróg publicznych gminnych 4 KDL i 3 KDL NP.260.15.2021.P 2021-04-19 09:01 2021-05-06 09:00
247. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu (powtórka) NP.260.19.2021.P 2021-04-19 08:30 2021-05-05 09:00
248. Modernizacja (przebudowa) lokalu użytkowego w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 10/1D na cele Reużytkowni ZP.271.3.2.2021 2021-04-16 13:55 2021-05-04 10:30
249. Wykonanie 4 kompletów studni głębinowych wierconych obudowanych wraz z budową zasilania w energię elektryczną niskiego napięcia dla urządzeń wodnych w ramach zadania budżetowego „Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku ZP>271.3.1.2021 2021-04-13 14:00 2021-04-28 11:00
250. Świadczenie obsługi eksploatacyjnej – gwarancyjnej i pogwarancyjnej kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych z podziałem na 4 zadania. ZP.271.2.4.2021 2021-04-08 14:09 2021-04-16 11:00
251. Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu NP.260.06.2021.P 2021-04-08 08:32 2021-04-23 09:00
252. Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu NP.260.12.2021.P 2021-04-02 12:22 2021-04-20 09:00
253. Budowa drogi łączącej ul. Sieradzką z ul Bielską w Opolu NP.260.14.2021.P 2021-04-02 12:05 2021-04-19 09:00
254. Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Prószkowskiej 137 (sklep Dino) zgodnie z istniejącą dokumentacją– Dzielnica XIII’’– Dzielnica XIII NP.260.13.2021.P 2021-04-02 11:57 2021-04-21 09:00
255. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Miasta Opola ZP.271.1.1.2021 2021-04-02 11:35 2021-05-05 10:30
256. Odtworzenie nawierzchni ul. Wyzwolenia w Opolu – Dzielnica VII NP.260.11.2021.P 2021-04-01 13:42 2021-04-19 10:00
257. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej” w zakresie: promocja projektu NP.260.07.2021.P 2021-03-30 11:17 2021-04-14 09:00
258. Wymiana posadzki sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Stegu Arena w Opolu w ramach zadania: "Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej". DZP.231.5.2021 2021-03-26 12:23 2021-04-16 11:00
259. Budowa sygnalizacji wzbudzanej dla pieszych przy ul. Wróblewskiego w rejonie szkoły NP.260.10.2021.P 2021-03-26 11:28 2021-04-19 09:00
260. Budowa boiska wielofunkcyjnego (multisportowego) z nawierzchni polipropylenowej przy obiekcie Opolskiego Parku Sportu. DZP.231.7.2021 2021-03-25 09:51 2021-04-19 10:00
261. Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.3.2021 2021-03-24 15:40 2021-04-08 11:00
262. Dostawy pomocy dydaktycznych do wskazanych przez Zamawiającego Przedszkoli Publicznych na terenie miasta Opola. CUW.2420.1.2021 2021-03-24 07:43 2021-04-16 09:00
263. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2021 r. ZP.271.2.2.2021 2021-03-23 12:00 2021-03-31 11:00
264. Realizacja projektu: "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Zadanie nr 1: Budowa windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku "D" w ZPO ZP.042.3.1.2021 2021-03-18 14:37 2021-04-13 11:00
265. Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizacje ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno – przedszkolnego. ZP.042.3.2.2021 2021-03-18 12:34 2021-04-20 11:00
266. Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych na terenie miasta Opola NP.260.09.2021.P 2021-03-17 08:38 2021-03-26 09:00
267. Bezpieczne przejścia dla pieszych – ul. Ozimska, ul. Katowicka, ul. 1 Maja oraz Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych przez ul. Ozimską przy skrzyżowaniu z ul. Jakuba Kani NP.260.05.2021.P 2021-03-11 10:10 2021-03-31 09:00
268. Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola ZP.271.2.1.2021 2021-03-09 10:03 2021-03-17 11:00
269. Zakup maszyn do pielęgnacji terenów zielonych administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu zgodnie z zadaniem budżetowym pn. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zakupy inwestycyjne. DZP.231.4.2021 2021-03-02 13:37 2021-03-15 12:00
270. „Całodobowa opieka lekarska nad osobami doprowadzonymi do izby wytrzeźwień oraz przebywającymi w noclegowni i ogrzewalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu” 256/21 2021-03-02 11:40 2021-03-10 09:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne