Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
241. Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”. MCWE/1/ZaŻyciem /2023 2023-01-23 13:01 2023-02-08 10:00
242. „Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II), porządkowanie użytku ekologicznego Grudzicki Grąd (część III), utrzymanie ZP.271.2.1.2023 2023-01-19 14:25 2023-01-27 10:00
243. "Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu" w zakresie budowy placu publicznego i terenu zieleni urządzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie "zaprojektuj i wybuduj" ZP.271.3.1.2023 2023-01-19 13:42 2023-02-03 11:00
244. „Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu” w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Generalskiej” NP.260.07.2023.P 2023-01-18 14:28 2023-01-26 12:00
245. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ,,Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu’’ w zakresie: „Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów’’ NP.260.06.2023.P 2023-01-18 12:45 2023-01-26 12:00
246. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie CZĘŚĆ III: „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową” – usługa Inżyniera Kontraktu. NP.260.10.2023.P 2023-01-17 14:03 2023-01-25 12:00
247. Tężnia solankowa dla IV Dzielnicy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" ZP.271.3.23.2022 2023-01-16 12:59 2023-02-01 10:30
248. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych w Opolu, stanowiących zaplecze sportowe o znaczeniu regionalnym DZP.231.1.2023 2023-01-16 12:50 2023-02-02 09:00
249. Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach dróg na terenie miasta Opola NP.260.01.2023.Pz 2023-01-10 14:59 2023-01-31 12:00
250. Rewitalizacja mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa. NP.260.03.2023.P 2023-01-03 14:08 2023-01-11 12:00
251. Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez MZD w Opolu NP.260.47.2022.P 2022-12-28 14:32 2023-01-05 12:00
252. „Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda – Maria w Opolu ” RAG.271.6.2022.BM 2022-12-27 14:00 2023-01-04 11:00
253. Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz elementów architektury miejskiej na terenie miasta Opola. NP.260.48.2022.P 2022-12-22 14:44 2022-12-30 12:00
254. Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji. NP.260.52.2022.P 2022-12-21 10:17 2022-12-29 12:00
255. Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda – Maria w Opolu RAG.271.5.2022.BM 2022-12-15 14:31 2022-12-23 11:00
256. Dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) AD.381.6.2022 2022-12-14 23:50 2022-12-22 10:00
257. Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola ZP.271.2.29.2022 2022-12-12 13:13 2022-12-20 10:00
258. Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego oraz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu DTG.3414-16/2022 2022-12-08 20:50 2022-12-16 08:00
259. „Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu” w zakresie budowy placu publicznego i terenu zieleni urządzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ZP.271.3.22.2022 2022-12-07 11:04 2022-12-22 11:00
260. "Monitoring wizyjny miasta Opola" SMA.3201.6.2022 2022-12-02 08:57 2022-12-12 09:00
261. „Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu” w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Generalskiej wraz z nadzorem autorskim. NP.260.49.2022.P 2022-12-01 12:55 2022-12-09 12:00
262. Sukcesywna dostawa warzyw i owoców do Ogrodu Zoologicznego w Opolu DTG.3414-15/2022 2022-11-30 13:51 2022-12-08 09:00
263. Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennych posiłków dla maksymalnie 25 osób bezdomnych przebywających w schronisku z usługami opiekuńczymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu 1610/22 2022-11-30 12:54 2022-12-09 09:00
264. „Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda – Maria w Opolu ” RAG.271.4.2022.BM 2022-11-29 13:56 2022-12-08 11:00
265. PSP nr 10 - opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły ZP.271.2.28.2022 2022-11-29 11:48 2022-12-07 10:00
266. Sukcesywna dostawa mięsa wołowego do Ogrodu Zoologicznego w 2023r. DTG.3414-14/2022 2022-11-28 11:39 2022-12-06 10:00
267. Całodobowa opieka lekarska nad osobami doprowadzonymi do izby wytrzeźwień oraz przebywającymi w noclegowni i ogrzewalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu 1601/22 2022-11-25 14:01 2022-12-05 09:00
268. Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin- Dzielnica II DZP.231.19.2022 2022-11-25 09:03 2022-12-13 09:00
269. „Rewitalizacja mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa” NP.260.45.2022.P 2022-11-24 14:13 2022-12-02 12:00
270. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu SMA.3201.5.2022 2022-11-23 09:25 2022-12-01 10:00
Legenda
- Current
- Archive