Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
361. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Pl. Wolności 7-8 – Ozimska 46a ZP.271.3.11.2022 2022-06-15 12:01 2022-06-30 10:00
362. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu ZP.271.3.3.2022 2022-06-14 14:31 2022-06-29 11:00
363. Remont związany z dostosowaniem budynku Przedszkola Publicznego nr 60 w Opolu do wymogów przeciwpożarowych – Etap II PP60.271.2.2022 2022-06-14 11:41 2022-06-29 09:00
364. Usługa wykonywania czynności serwisowych, których celem jest utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej oświetlenia ulic i placów oraz szafek imprez plenerowych Miasta Opola ZP.2.19.2022 2022-06-14 11:21 2022-06-22 10:30
365. Budowa ronda na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Aleją Witosa w Opolu. NP.260.23.2022.P 2022-06-10 15:58 2022-06-29 09:00
366. Bezpieczny Wróblin – przebudowa ulicy Sołtysów NP.260.24.2022.P 2022-06-10 14:09 2022-06-27 09:00
367. Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”. MCWE/1/ZaŻyciem/2022 2022-06-10 11:31 2022-06-20 10:00
368. Interwencyjne sprzątanie terenów stanowiących własność miasta Opola, nieposiadających zarządcy NP.260.14.2022.P 2022-06-08 12:47 2022-07-04 09:00
369. Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice- wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII. DZP.231.12.2022 2022-06-07 11:33 2022-06-22 10:00
370. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Grudzice i Kolonia Gosławicka Miasta Opola ZP.271.2.21.2022 2022-06-03 13:10 2022-06-13 10:30
371. „Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu” w zakresie budowy parkingu na działkach nr 21/21, 45/4, 47/1 k.m. 46 obręb Opole oraz budowy placu publicznego i terenu zieleni utwardzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ZP.271.3.10.2022 2022-06-03 11:01 2022-06-21 11:00
372. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-10/2022 2022-06-03 10:16 2022-06-23 09:00
373. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, ośrodków w roku szkolnym 2022/2023 ZP.271.2.20.2022 2022-06-03 10:15 2022-07-08 10:00
374. Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie ZP.271.2.15.2022 2022-06-02 15:45 2022-06-13 10:00
375. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby pantografowej stacji ładowania autobusów elektrycznych na ul. Prószkowskiej w Opolu oraz tablic dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomatów stacjonarnych ZP.271.1.3.2022 2022-05-31 11:34 2022-06-08 10:00
376. Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś ZP.271.3.8.2022 2022-05-30 11:30 2022-06-14 10:00
377. Opracowanie „Mapy akustycznej dla miasta Opola” ZP.271.2.18.2022 2022-05-30 10:50 2022-06-10 10:00
378. Dostawa i montaż dwóch wiat przystankowych wraz z nasadzeniami oraz pielęgnacją posadzonych roślin NP.260.17.2022.P 2022-05-27 14:44 2022-06-09 09:00
379. Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Obrańców Pokoju w Opolu ZP.271.3.9.2022 2022-05-27 13:45 2022-06-17 10:30
380. Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu 771/22 2022-05-27 13:06 2022-06-14 09:00
381. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.20.2022.P 2022-05-26 14:54 2022-06-10 09:00
382. Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26 NP.260.21.2022.P 2022-05-26 11:31 2022-06-14 09:00
383. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pn: „Bezpieczna V” NP.260.15.2022.Pz 2022-05-24 14:25 2022-06-14 09:00
384. „Dokumentacja przyszłościowa”, Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizacje stołówki wraz z zapleczem w budynku PSP nr 29 ZP.271.2.17.2022 2022-05-24 12:54 2022-06-09 11:00
385. Remont związany z dostosowaniem budynku Przedszkola Publicznego nr 60 w Opolu do wymogów przeciwpożarowych – Etap II PP60.271.1.2022 2022-05-24 12:42 2022-06-08 09:00
386. Zadanie nr 1: Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Opola oraz ich kompleksowa pielęgnacja. Zadanie nr 2: Nasadzenia drzew, krzewów, krzewinek i traw na terenie miasta Opola oraz ich kompleksowa pielęgnacja. NP.260.19.2022.Pz 2022-05-23 12:48 2022-06-23 09:00
387. Bezpieczny Wróblin – przebudowa ulicy Sołtysów NP.260.18.2022.P 2022-05-19 13:42 2022-06-03 09:00
388. ,,Przebudowa dojścia dla pieszych (niepełnosprawnych) na skarpie drogi wojewódzkiej w Opolu – Dzielnica I’’ NP.260.16.2022.P 2022-05-18 15:27 2022-06-03 09:00
389. PSP nr 21 - wmocnienie ścian budynku szkoły ZP.271.3.6.2022 2022-05-17 12:27 2022-06-02 10:00
390. ZSP Nr 1 – budowa boiska wielofunkcyjnego ZP.271.3.7.2022 2022-05-17 11:24 2022-06-02 11:00
Legenda
- Current
- Archive