Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
121. Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu. NP.260.49.2023.P 2023-07-21 14:10 2023-08-08 12:00
122. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, jednostek oświatowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 ZP.271.2.22.2023 2023-07-21 13:26 2023-07-31 10:00
123. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu. ZP.042.3.2.2023 2023-07-20 14:32 2023-08-04 10:00
124. "Rewitalizacja wnętrza podwórzowego wraz z montażem zestawu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne przy ul. Szpitalnej w Opolu" ZP.271.3.14.2023 2023-07-20 11:14 2023-08-04 11:00
125. „Świadczenie kompleksowych usług telekomunikacyjnych, usług dodatkowych, dzierżawy łączy oraz sprzętu telekomunikacyjnego” ZP.271.2.21.2023 2023-07-13 14:21 2023-07-27 11:00
126. Usługa budowy placu edukacyjnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą na terenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. MCWE/PlacEdukacyuny/3/2023 2023-07-10 10:37 2023-08-03 10:00
127. Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym ZP.271.3.16.2023 2023-07-03 12:05 2023-07-18 10:00
128. Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta DZP.231.13.2023 2023-07-03 08:22 2023-07-20 09:00
129. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumtrack – Dzielnica VI”. ZP.271.3.6.2023 2023-06-29 12:56 2023-07-14 10:00
130. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu. ZP.042.3.2.2023 2023-06-28 12:19 2023-07-13 10:00
131. Dostawa 9 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem elektrycznym wraz z dostawą i montażem infrastruktury ładowania, w ramach projektu „Elektromobilne Opole – etap II. ZP.042.1.3.2023 2023-06-22 09:58 2023-08-22 10:00
132. Oświetlenie boiska sportowego przy ul. Gutenberga – Dzielnica XIII ZP.271.3.15.2023 2023-06-21 14:14 2023-07-06 10:00
133. Wymiana istniejącej nawierzchni syntetycznej na nową na boiskach do piłki nożnej na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu „Orlik 2012” w Opolu przy ul. Bielskiej 2 DZP.231.7.2023 2023-06-19 13:45 2023-07-05 09:00
134. Wykonywanie czynności serwisowych, których celem jest utrzymanie w sprawności eksploatacyjnej oświetlenia ulic i placów oraz szafek imprez plenerowych Miasta Opola ZP.271.2.20.2023 2023-06-15 14:31 2023-06-23 10:00
135. "Rewitalizacja wnętrza podwórzowego wraz z montażem zestawu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne przy ul. Szpitalnej w Opolu" ZP.271.3.14.2023 2023-06-15 13:44 2023-06-30 11:00
136. Prace modernizacyjne na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta DZP.231.11.2023 2023-06-14 13:02 2023-06-29 09:00
137. SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – CZ. II PLOII - 2/5/2023 2023-06-09 13:34 2023-06-19 09:00
138. Remont alejek spacerowych na terenie parku osiedlowego ZP.271.3.10.2023 2023-06-09 13:18 2023-06-26 10:30
139. Usługa budowy placu edukacyjnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą na terenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. MCWE/PlacEdukacyjny/1/2023 2023-06-05 08:31 2023-06-20 10:00
140. „Sukcesywne dostawy produktów żywnościowych do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda – Maria w Opolu ” RAG.271.2.2023.BM 2023-06-02 12:54 2023-06-20 11:00
141. Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola. NP.260.24.2023.P 2023-06-02 12:20 2023-06-21 12:00
142. Ekspertyza techniczna drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 1665 obręb Gosławice w mieście Opole. NP.260.48.2023.P 2023-05-31 12:29 2023-06-13 12:00
143. Budowa drogi dojazdowej do ul. Prószkowskiej wraz z budową przejścia dla pieszych. NP.260.47.2023.P 2023-05-30 09:19 2023-06-19 12:00
144. PLO nr VIII – wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu ZP.271.3.5.2023 2023-05-25 14:31 2023-06-09 10:30
145. "Budowa placu zabaw przy PSP nr 30 w Opolu" w trybie realizacji "zaprojektuj-wybuduj" ZP.271.3.12.2023 2023-05-25 13:07 2023-06-12 11:00
146. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz Miejskiego Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-06/2023 2023-05-24 10:04 2023-06-19 14:50
147. Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego w formule PPP ZP.271.3.11.2023 2023-05-23 12:36 2023-06-28 10:30
148. Remont związany z dostosowaniem budynku Przedszkola Publicznego nr 60 w Opolu do wymogów przeciwpożarowych – Etap III PP60.271.1.2023 2023-05-22 14:32 2023-06-12 09:00
149. Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII ZP.271.3.13.2023 2023-05-22 14:15 2023-06-14 10:00
150. Budowa wiaty w Sławicach ZP.271.3.9.2023 2023-05-17 13:28 2023-06-01 10:00
Legenda
- Current
- Archive