Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
421. Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej NP.260.05.2020.P 2020-01-31 10:43 2020-03-04 09:00
422. Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola NP.260.01.2020.P 2020-01-09 09:47 2020-03-09 09:00
423. Zakup sprzętu komputerowego ZP.271.1.17.2019 2019-11-25 09:06 2019-12-30 11:00
424. Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu NP.260.80.2019.P 2019-11-22 17:02 2019-12-30 09:00
425. Dostawa samochodu specjalnego – pomocy drogowej (holownika ciężkiego) w ramach projektu „Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi ZP.042.1.12.2019 2019-10-28 09:06 2019-11-28 11:00
426. Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.29.2019 2019-10-18 11:59 2019-11-19 11:00
427. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach Umowy Ramowej ZP.271.1.14.2019 2019-09-27 09:45 2019-11-14 11:30
428. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2019/2020 oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2019/2020 ZP.271.2.18.2019 2019-05-21 09:28 2019-06-24 11:00
429. Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem, zasilanym olejem napędowym, spełniającym normę emisji spalin Euro VI w ramach projektu "Czysta komunikacja publiczna - ZP.042.1.5.2019 2019-05-13 10:12 2019-07-04 11:00
430. Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, położonych w Opolu (...) ZP.271.2.16.2019 2019-04-30 10:27 2019-06-17 11:30
431. Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”. DZP.231.4.2019 2019-04-17 10:08 2019-06-13 11:30
432. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Miasta Opola ZP.271.1.3.2019 2019-03-25 09:06 2019-04-25 11:00
433. Udzielenie i obsługa kredytu na wyprzedzające finanowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40 000 000,00 zł. ZP.271.2.9.2019 2019-03-07 09:30 2019-04-09 11:00
434. Zorganizowanie, zarządzanie i utrzymanie systemu rowerów miejskich w Opolu, w ramach przedsięwzięcia Opolski Rower Miejski (ORM) ZP.271.2.5.2019 2019-02-20 09:58 2019-03-25 11:30
435. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej ZP.271.2.4.2019 2019-02-13 10:32 2019-04-03 11:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne