Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
421. Nadzór inwestorski na wszystkich branżach nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny świat czesko - polskiego pogranicza" DTG.3414-6/2022 2022-04-06 14:21 2022-04-14 09:00
422. Budowa przedszkola w Opolu. ZP.042.3.1.2022 2022-04-05 14:07 2022-04-22 11:00
423. Organizacja i przeprowadzenie kursów w ramach projektu: „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja” ZSB.RPU.261.1/2022 2022-04-01 13:21 2022-04-11 09:00
424. Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.9.2022 2022-03-31 10:32 2022-04-08 09:00
425. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania do nauczania na odległość w ramach projektu „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2.2 Wsparcie ZPO-SZ.271.3.2022 2022-03-31 09:48 2022-04-11 12:00
426. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ZPO-SZ.271.2.2022 2022-03-30 14:19 2022-04-11 10:00
427. Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej 271.2.10.2022 2022-03-29 12:36 2022-04-06 10:30
428. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa w Opolu ZP.271.3.1.2022 2022-03-29 10:42 2022-04-13 11:00
429. ZSEk. - przebudowa toalet. ZSE.KG.21.1.2022 2022-03-25 10:18 2022-04-11 11:00
430. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z instalacją odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-5/2022 2022-03-23 12:57 2022-04-07 09:00
431. Nadzór inwestorski na wszystkich branżach nad realizacją inwestycji pn.: Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny świat czesko - polskiego pogranicza" DTG.3414-4/2022 2022-03-22 10:29 2022-03-30 09:00
432. Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza NP.260.06.2022.P 2022-03-18 15:04 2022-04-04 09:00
433. Zakup artykułów biurowych, papieru ksero i do plotera drukującego, pudeł archiwizacyjnych oraz teczek z tektury bezkwasowej, teczek: Akta Pojazdu oraz Akta Ewidencyjne Kierowcy z podziałem na cztery zadania ZP.271.1.2.2022 2022-03-17 14:14 2022-03-29 11:00
434. Druk magazynu miejskiego „Opole i kropka” od nr 5/rok 2022 do nr 4/rok 2023 ZP.271.2.8.2022 2022-03-17 10:35 2022-03-25 09:00
435. Świadczenie obsługi eksploatacyjnej - gwarancyjnej i pogwarancyjnej kserokopiarek i urządzeń wielofunkcyjnych z podziałem na 4 zadania ZP.271.2.7.2022 2022-03-14 14:29 2022-03-22 11:00
436. „Wykonywanie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu” RAG.271.2.2022.BM 2022-03-08 12:01 2022-03-16 11:00
437. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na Basenie Letnim BŁĘKITNA FALA w Opolu przy Pl. Róż 8 DZP.231.6.2022 2022-03-08 10:24 2022-03-25 10:00
438. Zakup i dostawa wyposażenia pracowni cukierniczej w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ZPO-SZ.271.2.2022 2022-03-07 13:31 2022-03-17 11:00
439. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu ZP.042.3.2.2022 2022-03-04 10:47 2022-04-06 11:00
440. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Miasta Opola ZP.271.2.5.2022 2022-03-04 10:36 2022-04-15 10:30
441. Druk materiałów promocyjnych Opola ZP.271.2.6.2022 2022-03-03 15:03 2022-03-11 11:00
442. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola – 2022 r. ZP.271.2.2.2022 2022-03-01 11:59 2022-03-09 11:00
443. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu DZP.231.5.2022 2022-03-01 11:48 2022-03-22 10:00
444. ręczniki papierowe ZZ Z3/68124 2022-02-28 09:37 2022-03-01 12:00
445. Budowa przedszkola w Opolu. ZP.042.3.1.2022 2022-02-24 14:38 2022-03-22 11:00
446. Toner do drukarki HP Laser Jet M1120MFP Z1/68124 2022-02-24 13:25 2022-02-28 14:00
447. Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola NP.260.08.2022.Pz 2022-02-24 13:23 2022-03-11 09:00
448. Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II), porządkowanie użytku ekologicznego Grudzicki Grąd (część III), utrzymanie ZP.271.2.4.2022 2022-02-23 09:51 2022-03-03 11:00
449. Oczyszczanie miasta w zakresie: opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola NP.260.07.2022.P 2022-02-21 14:46 2022-03-03 09:00
450. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.1.2022 2022-02-18 11:35 2022-03-04 11:00
Legenda
- Current
- Archive