Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
31. Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu DZP.231.1.2024 2024-01-12 10:36 2024-02-01 09:00
32. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack – Dzielnica VI” ZP.271.3.21.2023 2024-01-12 09:30 2024-01-29 11:00
33. Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Bonczyka - opracowanie dokumentacji projektowej. NP.260.68.2023.P 2023-12-29 09:46 2024-01-30 12:00
34. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola. ZP.271.2.36.2023 2023-12-28 14:32 2024-01-08 10:00
35. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj” ZP.042.3.3.2023 2023-12-28 13:20 2024-01-12 11:00
36. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.69.2023.P 2023-12-27 12:14 2024-01-05 12:00
37. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2024 r. DTG.3414-18/2023 2023-12-19 19:05 2024-01-02 15:00
38. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ DOSTOSOWANIA OBIEKTU PSP1 W OPOLU DO WYMAGAŃ PRZECIWPOZAROWYCH PSP1/1/12/2023 2023-12-20 14:41 2024-01-08 10:41
39. Oczyszczanie miasta w zakresie: „Mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego” NP.260.65.2023.P 2023-12-20 14:11 2024-01-22 12:00
40. „Porządkowanie terenu użytku ekologicznego Kamionka Piast (część I), porządkowanie użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w okolicy użytku ekologicznego Łąki w Nowej Wsi Królewskiej (część II), porządkowanie użytku ekologicznego Grudzicki Grąd (część III), utrzymanie ZP.271.2.35.2023 2023-12-20 09:43 2024-01-03 10:00
41. Sukcesywna dostawa artykułów zoologicznych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu.” DTG.3414-19/2023 2023-12-19 20:18 2023-12-27 14:50
42. Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola ZP.271.2.34.2023 2023-12-14 13:17 2023-12-22 10:30
43. „Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda – Maria w Opolu ” RAG.271.4.2023.BM 2023-12-06 14:37 2023-12-14 11:00
44. Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych. ZP.271.2.32.2023 2023-12-06 12:45 2023-12-14 11:00
45. Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowąsach. ZP.271.2.30.2023 2023-12-05 13:31 2023-12-18 10:00
46. Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej. NP.260.67.2023.P 2023-12-05 09:26 2024-01-05 12:00
47. Świadczenie usług transportu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców miasta Opola mających trudności w poruszaniu się. ZP.271.2.33.2023 2023-12-04 14:25 2023-12-12 10:00
48. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.63.2023.P 2023-12-04 13:38 2023-12-12 12:00
49. Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu ZP.271.3.20.2023 2023-11-28 12:39 2023-12-13 10:00
50. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu. DZ - 26 -1 /2023 2023-11-27 08:46 2023-12-05 09:00
51. Usługa konserwacji i uruchomienia części urządzeń wentylacyjnych na terenie obiektu KP Wodna Nuta w Opolu DZP.231.22.2023 2023-11-27 08:46 2023-12-05 09:00
52. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu” RAG.271.3.2023.BM 2023-11-23 12:06 2023-12-11 11:00
53. „Opracowanie dokumentacji projektowych” w zakresie: „Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Krapkowickiej w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów - opracowanie dokumentacji projektowej” NP.260.66.2023.P 2023-11-23 10:16 2023-12-28 12:00
54. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.21.2023 2023-11-23 09:13 2023-12-01 09:00
55. SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH – 2024 r. PLOII - 1/11/2023 2023-11-22 15:34 2023-11-30 09:00
56. Skcesywna dostawa soli do celów akwarystycznych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu DTG.3414-16/2023 2023-11-22 06:57 2023-11-29 14:50
57. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych i zoologicznych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2024 r. DTG.3414-17/2023 2023-11-22 06:56 2023-11-29 15:00
58. miniPAKT - gminne pracownie komputerowe ZP.042.1.6.2023 2023-11-17 13:20 2023-11-27 10:30
59. Przygotowanie i dostawa posiłków do Bursy Zespołu Placówek Oświatowych w Opolu w terminie od dnia 02.01.2024 do dnia 18.06.2025r. ZPO-SZ.271.3.2023 2023-11-14 15:49 2023-11-22 12:00
60. Sukcesywna dostawa mięsa i podrobów wołowych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-15/2023 2023-11-14 15:07 2023-11-22 14:50
Legenda
- Current
- Archive