Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
181. „Ekspertyza budowlana dla wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 (Opole, ul. Armii Krajowej) w km 3+726 przebiegającego nad linią kolejową nr 301 NP.260.25.2023.P 2023-04-18 14:36 2023-04-26 12:00
182. PLO nr VIII - wykonanie izolacji części ścian budynku, istalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu ZP.271.3.5.2023 2023-04-18 13:28 2023-05-08 10:30
183. Jezioro Malina - ścieżka pieszo - rowerowa wokół jeziora - II etap ZP.271.2.15.2023 2023-04-18 11:53 2023-04-27 10:00
184. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ,, Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola’’ NP.260.41.2023.P 2023-04-13 13:26 2023-04-24 12:00
185. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu ZP.042.3.2.2023 2023-04-13 11:17 2023-05-12 10:00
186. Oczyszczanie miasta w zakresie: Opróżnianie i bieżące utrzymanie koszy ulicznych na terenie miasta Opola NP.260.28.2023.P 2023-04-07 09:36 2023-05-10 12:00
187. Sukcesywna dostawa granulatów dla zwierząt do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-05/2023 2023-04-06 11:18 2023-04-19 09:00
188. Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla budowy węzła komunikacyjnego na połączeniu obwodnicy północnej DK nr 94/46 z ul. Partyzancką DW nr 459 w Opolu. NP.260.36.2023.P 2023-04-05 14:18 2023-04-14 12:00
189. "Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu - opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego" w ramach zadania budżetowego pn. "Dokumentacja przyszłościowa" ZP.271.2.14.2023 2023-04-04 14:35 2023-04-12 10:30
190. „Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja” ZP.271.2.7.2023 2023-04-04 14:08 2023-04-13 11:00
191. Zakup wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie ESRI Inc. ZP.271.1.3.2023 2023-04-04 11:26 2023-04-12 10:00
192. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku /placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami. RAG.271.1.2023.BM 2023-04-03 13:27 2023-04-14 11:00
193. „Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola” w ramach zadania budżetowego pn. „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zieleni” NP.260.22.2023.P 2023-03-31 13:31 2023-04-14 12:00
194. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.4.2023 2023-03-30 10:32 2023-04-27 09:00
195. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.3.2023 2023-03-29 11:55 2023-04-17 09:00
196. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania ,, Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola’’ NP.260.27.2023.P 2023-03-27 13:43 2023-04-04 12:00
197. Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie robót polegających na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ekranów akustycznych na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola NP.260.29.2023.P 2023-03-24 14:44 2023-04-12 12:00
198. Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontann na terenie miasta Opola ZP.271.2.12.2023 2023-03-22 10:20 2023-03-30 11:30
199. Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.10.2023 2023-03-21 12:41 2023-03-30 10:00
200. „Zakup papieru ksero i do plotera drukującego, pudeł archiwizacyjnych oraz teczek z tektury bezkwasowej, teczek: Akta Pojazdu oraz Akta Ewidencyjne Kierowcy z podziałem na trzy zadania” ZP.271.1.2.2023 2023-03-21 11:57 2023-04-04 11:00
201. Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) oraz koncepcji programowo-przestrzennej (KPP) w rejonie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu. NP.260.26.2023.P 2023-03-16 13:02 2023-03-24 12:00
202. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2023 r. ZP.271.2.13.2023 2023-03-16 11:37 2023-03-24 10:00
203. Wykonanie usług na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości. ZP.271.2.11.2023 2023-03-16 10:58 2023-03-24 11:00
204. Przebudowa budynku szatni w Chmielowicach - dokumentacja ZP.271.2.7.2023 2023-03-15 13:07 2023-03-23 11:00
205. Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ulicy Wygonowej do skrzyżowania z ulicą Leśną NP.260.20.2023.P 2023-03-14 11:25 2023-03-31 12:00
206. Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla budowy drogi dla pieszych i rowerów wraz z przebudową ul. Wrocławskiej w Opolu droga wojewódzka nr 414) - etap I. NP.260.23.2023.P 2023-03-14 10:35 2023-04-11 12:00
207. Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z odwodnieniem jezdni wzdłuż ul. Jagiełły na odcinku od mostu na rzece Mała Panew do skrzyżowania z ul. Wolności. NP.260.21.2023.P 2023-03-14 09:44 2023-03-29 12:00
208. Modernizacja rdzenia sieci LAN/WAN ZP.271.1.1.2023 2023-03-10 12:09 2023-03-20 10:30
209. Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych ZP.271.3.4.2023 2023-03-09 14:25 2023-03-28 11:00
210. Rozbudowa ul. Łąkowej - opracowanie dokumentacji projektowej. NP.260.17.2023.P 2023-03-08 12:33 2023-03-16 12:00
Legenda
- Current
- Archive