Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
541. Ścieżki rowerowe – Wrocławska – Karolinka NP.260.38.2021.P 2021-09-15 09:17 2021-10-07 09:00
542. Przebudowa toalet w budynku Ratusza w Opolu - I etap: wykonanie dokumentacji projektowej ZP.271.2.21.2021 2021-09-14 15:11 2021-10-06 10:30
543. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. DZP.231.11.2021 2021-09-14 09:56 2021-09-22 10:00
544. „Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu ul. Hubala 4 ” RAG.271.2.2021.BM 2021-09-13 14:22 2021-09-24 13:35
545. Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby Pegaza ZP.271.2.20.2021 2021-09-13 12:45 2021-09-21 11:00
546. Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem projektu na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-9/2021 2021-09-09 12:21 2021-09-17 10:00
547. Przebudowa istniejącej infrastruktury cieplnej na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu z ogrzewania kotłownią węglową lokalną na przyłączenie do miejskiej sieci gazowej. DTG.3414-8/2021 2021-09-08 14:35 2021-09-27 08:00
548. Nasadzenia drzew, krzewów i bylin na terenie miasta Opola oraz ich kompleksowa pielęgnacja NP.260.39.2021.P 2021-09-08 10:19 2021-09-16 09:00
549. Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.4.2021 2021-09-03 10:38 2021-09-16 11:00
550. Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego. DTG.3414-7/2021 2021-09-02 13:38 2021-09-17 10:00
551. Wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opolu. DZP.231.25.2021 2021-09-02 10:32 2021-09-17 10:00
552. Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego w obiektach Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-6/2021 2021-08-25 13:18 2021-09-02 10:00
553. Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby Pegaza ZP.271.2.20.2021 2021-08-25 11:29 2021-09-02 11:00
554. Wykonanie nowej trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej 2 . DZP.231.24.2021 2021-08-24 09:02 2021-09-21 10:00
555. Dostawa sprzętu, wykonanie i wdrożenie aplikacji oraz platformy internetowej na potrzeby systemu Opole+ ZP.042.1.1.2021 2021-08-20 10:58 2021-10-01 11:00
556. Remont alejek w parku osiedlowym ZP.271.3.9.2021 2021-08-20 09:28 2021-09-06 10:30
557. Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego NP.260.27.2021.P 2021-08-20 09:27 2021-10-04 09:00
558. Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elekktrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.4.2021 2021-08-18 13:34 2021-08-26 11:00
559. Rozbudowa drogi powiatowej ul. Krapkowickiej w zakresie budowy zjazdu i drogi do terenu Straży Miejskiej oraz Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego NP.260.36.2021.P 2021-08-18 12:08 2021-09-06 09:00
560. Remont dwóch pracowni szkolnych w ZSZ nr 4 w Opolu w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja”. ZPO-SZ.271.3.2021 2021-08-16 15:29 2021-08-31 10:00
561. Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa drogi w zakresie budowy ścieżki pieszo rowerowej w ciągu ul. Wolności i Brynickiej. Etap II - od skrzyżowania z ul. Jagiełły do drogi dostosowanej dla ruchu ciężkiego prowadzącej do Elektrowni Opole NP.260.35.2021.P 2021-08-16 09:12 2021-09-03 09:00
562. Wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opolu. DZP.231.23.2021 2021-08-16 08:10 2021-08-31 10:00
563. Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny świat czesko-polskiego pogranicza" DTG.3414-5/2021 2021-08-13 12:30 2021-09-08 10:00
564. Wykonanie nowej elewacji i przebudowa pomieszczenia zmywalni w budynku Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu ul. Hubala 4 RAG.271.1.2021.BM 2021-08-11 12:51 2021-08-26 11:00
565. Przebudowa chodników w zakresie: Część 4 - Przebudowa ulicy Malczewskiego od skrzyżowania z ul. Osmańczyka do Placu Świętego Sebastiana oraz ulicy Krupniczej w zakresie od ul. Malczewskiego do ul. Staromiejskiej oraz od ul. Książąt Opolskich do ul. Koraszewskiego, Część 5 - Przebudowa chodników w ciągu ul. Mickiewicza NP.260.33.2021.P 2021-08-10 07:38 2021-09-07 09:00
566. Budowa tężni miejskiej 271.3.13.2021 2021-08-06 15:38 2021-09-06 11:00
567. Wykonanie nowej trybuny prefabrykowanej na łuku obiektu Stadionu Żużlowego w Opolu przy ul. Wschodniej 2 . DZP.231.22.2021 2021-08-06 13:16 2021-08-23 10:00
568. Zakup urządzeń i sprzętu lekkoatletycznego na wyposażenie Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego niezbędnego do Certyfikatu PZLA – Stadion kategorii III w Opolu DZP.231.6.2021 2021-08-05 09:20 2021-08-13 10:00
569. Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Firmowej NP.260.30.2021.P 2021-08-03 09:15 2021-08-11 09:00
570. Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzeźby Pegaza ZP.271.2.20.2021 2021-08-02 11:24 2021-08-10 11:00
Legenda
- Current
- Archive