Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
331. Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie ZP.271.2.15.2022 2022-08-03 14:58 2022-08-18 10:00
332. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych w ramach zadań pn. „Remont alejek w parku osiedlowym”, „Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym”, „Rolkostrada – ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie” ZP.271.3.15.2022 2022-08-03 13:00 2022-08-18 10:30
333. Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia Przedszkola Publicznego nr 63 w Opolu w ramach projektu „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego” ZP.042.1.4.2022 2022-08-03 09:45 2022-08-17 10:00
334. Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola NP.260.30.2022.P 2022-08-02 13:02 2022-08-30 09:00
335. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku socjalno - sanitarnego oraz toalet znajdujących się na terenie ZOO w Opolu wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higieny. DTG.3414-13/2022 2022-08-02 11:48 2022-08-11 10:00
336. Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin- Dzielnica II DZP.231.3.2022 2022-08-02 10:58 2022-08-24 10:00
337. ZSP nr 1 - modernizacja kuchni wraz z zapleczem gospodarczym ZP.271.3.16.2022 2022-07-29 13:46 2022-08-16 10:30
338. Przebudowa budynku "D" w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu ZP.042.3.4.2022 2022-07-21 16:09 2022-08-10 11:00
339. ,,Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji” w zakresie ,,Przebudowa kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz linii elektroenergetycznej” NP.260.29.2022.P 2022-07-19 13:42 2022-08-12 09:00
340. ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie kortarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi. ZP.271.3.12.2022 2022-07-18 12:19 2022-08-02 10:00
341. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pn: „Bezpieczna V” NP.260.28.2022.P 2022-07-15 11:51 2022-08-01 09:00
342. Oczyszczanie miasta w zakresie: „zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola” NP.260.22.2022.P 2022-07-13 14:18 2022-08-23 09:00
343. „Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu” w zakresie budowy parkingu na działkach nr 21/21, 45/4, 47/1 k.m. 46 obręb Opole oraz budowy placu publicznego i terenu zieleni utwardzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ZP.271.3.10.2022 2022-07-12 12:07 2022-08-05 11:00
344. Organizacja wyjazdów do Miejsc Edukacji Bezpośredniej na zajęcia dla uczniów z 26 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, eksperymentami. PSP33.1-26.7.2022 2022-07-11 17:29 2022-07-20 08:00
345. Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap III ZP.042.3.3.2022 2022-07-08 10:35 2022-07-25 11:00
346. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Pl. Wolności 7-8 – Ozimska 46a ZP.271.3.11.2022 2022-07-07 10:56 2022-07-22 10:00
347. Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie ZP.271.2.15.2022 2022-07-05 14:12 2022-07-19 10:00
348. Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś ZP.271.3.8.2022 2022-07-05 11:39 2022-07-20 10:00
349. Sukcesywna dostawa ryb do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-12/2022 2022-07-05 11:36 2022-07-13 10:00
350. ZSP Nr 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego ZP.271.3.7.2022 2022-07-05 10:01 2022-07-22 11:00
351. Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej ZP.271.2.22.2022 2022-07-04 14:30 2022-07-13 10:00
352. Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”. MCWE/1/ZaŻyciem/2022 2022-06-30 09:00 2022-07-07 10:00
353. Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10. DTG.3414-11/2022 2022-07-01 13:36 2022-07-29 10:00
354. PSP nr 21 -wzmocnienie ścian budynku szkoły ZP.271.3.6.2022 2022-06-27 12:36 2022-07-12 10:00
355. Przebudowa placu dworcowego ZP.271.3.13.2022 2022-06-24 13:41 2022-07-11 11:00
356. ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie kortarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi. ZP.271.3.12.2022 2022-06-23 09:15 2022-07-11 10:00
357. Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu 904/22 2022-06-21 13:00 2022-07-06 09:00
358. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pn: „Bezpieczna V” NP.260.26.2022.P 2022-06-20 13:41 2022-07-05 09:00
359. Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej ZP.271.2.22.2022 2022-06-20 10:35 2022-06-29 10:00
360. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.25.2022.P 2022-06-15 13:29 2022-06-30 09:00
Legenda
- Current
- Archive