Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Usługi weterynaryjne dla Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-09/2023 2023-10-04 21:48 2023-10-16 15:00
92. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.14.2023 2023-10-02 10:49 2023-10-17 09:00
93. Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu. KE.231.00025.2023.JW 2023-10-02 10:11 2023-10-19 09:00
94. Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach ZP.271.2.28.2023 2023-09-29 12:06 2023-10-12 10:00
95. Sukcesywna dostawa mięsa do Ogrodu Zoologicznego w Opolu DTG.3414 – 10/2023 2023-09-26 15:25 2023-10-11 14:50
96. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gospodarczej w Opolu. NP.260.58.2023.P 2023-09-26 13:49 2023-10-11 12:00
97. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Krytej Pływalni „Wodna Nuta” na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. DZP.231.18.2023 2023-09-26 11:18 2023-10-11 09:00
98. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Miasta Opole, w tym jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola i jednostek posiadających osobowość prawną ZP.271.1.8.2023 2023-09-22 10:35 2023-10-25 10:30
99. Wykonanie bilansu wód opadowych na terenie miasta Opola ZP.271.2.27.2023 2023-09-19 11:48 2023-09-29 07:38
100. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku socjalno-sanitarnego, budynku „Wodny Świat” oraz toaletach publicznych znajdujących się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-08/2023 2023-09-15 07:08 2023-09-25 15:00
101. „Opracowanie dokumentacji projektowych” NP.260.53.2023.P 2023-09-13 13:35 2023-10-16 12:00
102. Realizacja inwestycji w ramach Marszałkowskiego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych ,,SUPER ZEBRA” NP.260.57.2023.P 2023-09-12 13:50 2023-09-27 12:00
103. Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali Jednostek i Placówek Oświatowych w Opolu. ZP.271.1.4.2023 2023-09-12 09:26 2023-10-16 10:00
104. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu” w trybie realizacji „zaprojektuj-wybuduj” ZP.042.3.3.2023 2023-09-08 13:17 2023-10-06 11:00
105. Przedłużenie wsparcia technicznego producenta dla macierzy dyskowej 3PAR ZP.271.2.26.2023 2023-08-31 11:55 2023-09-08 10:30
106. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie ,,Poszerzenia ul. Krapkowickiej” NP.260.56.2023.P 2023-08-31 08:36 2023-09-18 12:00
107. ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu – Wrzoskach” w formule „projektuj i buduj”. NP.260.54.2023.P 2023-08-25 09:08 2023-10-27 12:00
108. Oczyszczanie miasta w zakresie: „całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w tym chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, rond oraz przejść podziemnych” NP.260.51.2023.P 2023-08-16 13:38 2023-10-02 12:00
109. Modernizacja dachu budynku Domu Dziecka na Pasiece w Opolu ZP.271.3.19.2023 2023-08-14 09:07 2023-08-29 10:00
110. Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w ramach zadania pn. "Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu" ZP.271.1.6.2023 2023-08-11 10:35 2023-09-27 10:30
111. Remont nawierzchni wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 144 w ciągu ul. Reymonta w Opolu. NP.260.55.2023.P 2023-08-10 12:45 2023-08-25 12:00
112. Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia Przedszkola Publicznego nr 64 w Opolu w ramach zadania budżetowego „Budowa przedszkola w Opolu” ZP.271.1.7.2023 2023-08-08 12:18 2023-08-18 11:00
113. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu - opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego. ZP.271.2.24.2023 2023-08-03 14:33 2023-08-11 10:00
114. Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-07/2023 2023-08-02 19:10 2023-09-18 14:50
115. PSP nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A ZP.271.3.17.2023 2023-08-02 10:56 2023-08-17 10:00
116. Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi krajowej ul. Powstańców Warszawskich w Opolu. NP.260.52.2023.P 2023-07-31 11:46 2023-08-18 10:00
117. Opracowanie projektu budowlanego w ramach zadania budżetowego pn. PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej. ZP.271.2.23.2023 2023-07-27 15:08 2023-08-04 10:00
118. Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym ZP.271.3.16.2023 2023-07-27 11:40 2023-08-11 10:00
119. Oczyszczanie miasta w zakresie: „zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola” NP.260.50.2023.P 2023-07-26 13:15 2023-09-18 12:00
120. Mały pumptrack - Dzielnica XII ZP.271.3.18.2023 2023-07-26 12:09 2023-08-10 10:00
Legenda
- Current
- Archive