Przenieś do treści

Proceedings

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
91. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.16.2021 2021-11-18 10:16 2021-11-26 10:00
92. Sukcesywna dostawa ryb do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-21/2021 2021-11-18 09:18 2021-11-26 10:00
93. Wynajem elementów lodowiska w sezonie jesienno - zimowym 2021/2022, wraz z elementami towarzyszącymi. DZP.231.31.2021 2021-11-17 08:35 2021-11-25 10:00
94. Dostawa gazu płynnego propan techniczny wraz z dzierżawą zbiornika przeznaczonego do celów grzewczych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu DTG.3414-20/2021 2021-11-16 13:05 2021-11-24 10:00
95. Budowa letniego wejścia do Ogrodu Zoologicznego. DTG.3414-19/2021 2021-11-15 13:55 2021-11-30 10:00
96. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych PLOII - 3/10/2021 2021-11-09 13:29 2021-11-18 10:00
97. Oczyszczanie miasta w zakresie: Likwidacja skutków nagłych zdarzeń na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu NP.260.43.2021.P 2021-11-09 12:37 2021-11-18 09:00
98. PSP nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż ZP.271.3.15.2021 2021-11-08 14:10 2021-11-30 11:00
99. Zakup kosiarki bijakowej tylno – bocznej na Stadionie Miejskim w Opolu ul. Oleska 51 w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne. DZP.231.30.2021 2021-11-08 13:16 2021-11-22 10:00
100. Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza” DTG.3414-18/2021 2021-11-08 09:04 2021-11-23 08:00
101. „Wykonanie instalacji strukturalnej logicznej i zasilającej do stanowisk komputerowych w pomieszczeniach biurowych Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu ul. Hubala 4 ” RAG.271.4.2021.BM 2021-11-05 09:55 2021-11-22 11:00
102. Wykonanie oświetlenia II etap wzdłuż ul. Olimpijskiej w sąsiedztwie akwenu Malina w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – ścieżka rowerowa z oświetleniem DZP.231.28.2021 2021-11-04 13:18 2021-11-19 10:00
103. Wynajem elementów lodowiska w sezonie jesienno - zimowym 2021/2022, wraz z elementami towarzyszącymi. DZP.231.29.2021 2021-11-04 12:09 2021-11-16 10:00
104. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu. PP26.DN.271.1.2021 2021-11-04 08:09 2021-11-18 09:00
105. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu. PP29.321.1.2021 2021-11-04 08:03 2021-11-18 09:00
106. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu. PP42.271.2021.DN 2021-11-04 07:57 2021-11-18 09:00
107. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu - pp43 PP43.D.0271-3/2021 2021-11-04 07:26 2021-11-22 09:00
108. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu - pp23 PP23.D.3210.1.2021 2021-11-04 07:24 2021-11-18 09:00
109. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu - pp4 pp4.26.2.2021 2021-11-04 07:13 2021-11-18 09:00
110. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.26.2021 2021-11-02 11:38 2021-11-19 10:00
111. Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy budynku „C” w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu na działce nr 4/35 ZPO-SZ.271.5.2021 2021-11-02 10:13 2021-11-19 10:00
112. Świadczenie usług pocztowych NP.260.42.2021.P 2021-10-29 07:53 2021-11-15 09:00
113. Sukcesywna dostawa ryb do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-17/2021 2021-10-28 10:26 2021-11-05 10:00
114. Dostawa gazu płynnego propan techniczny wraz z dzierżawą zbiornika przeznaczonego do celów grzewczych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2022 r. DTG.3414-16/2021 2021-10-27 10:27 2021-11-04 10:00
115. Opracowanie dokumentacji posadowienia i iluminacji rzezby Pegaza ZP.271.2.20.2021 2021-10-25 11:05 2021-11-03 11:00
116. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Krytej Pływalni „Wodna Nuta” na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. DZP.231.15.2021 2021-10-22 12:58 2021-11-03 10:00
117. Montaż instalacji klimatyzacji w lokalach Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Opolu RAG.271.4.2021.BM 2021-10-21 14:35 2021-11-08 11:00
118. Zakup kosiarki bijakowej tylno – bocznej na Stadionie Miejskim w Opolu ul. Oleska 51 w ramach zadania pn. Zakupy inwestycyjne. DZP.231.27.2021 2021-10-21 11:44 2021-10-29 10:00
119. Całodobowa ochrona i monitorowanie zwierząt, osób, obiektów oraz monitorowanie lokalnego systemu alarmowego znajdującego się na terenie Ogrodu Zoologicznego w Opolu ul. Spacerowa 10. DTG.3414-14/2021 2021-10-21 10:48 2021-10-29 10:00
120. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynku socjalno – sanitarnego oraz toalet znajdujących się na terenie ZOO w Opolu wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higieny. DTG.3414-15/2021 2021-10-20 13:58 2021-11-04 10:00
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne