Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
391. Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice- wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII DZP.231.2.2022 2022-05-16 14:16 2022-05-31 10:00
392. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-9/2022 2022-05-13 14:22 2022-05-27 10:00
393. Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26 NP.261.04.2022.Pz 2022-05-10 14:53 2022-05-25 09:00
394. „Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu” w zakresie budowy placu publicznego na działkach nr 45/8, 45/7, 47/5 k.m. 46 obręb Opole ZP.271.3.5.2022 2022-05-10 13:58 2022-05-25 11:00
395. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-8/2022 2022-05-10 07:47 2022-05-25 09:00
396. Budowa Centrum Edukacyjno - Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej ZP.271.2.12.2022 2022-05-06 12:54 2022-05-19 11:00
397. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Pl. Wolności 7-8 - Rynek 1A - Kominka 6A ZP.271.3.2.2022 2022-05-06 11:53 2022-05-23 11:00
398. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno–przedszkolnego” – wyposażenie meblowe. ZP.042.1.2.2022 2022-05-05 13:17 2022-05-13 10:00
399. Renowacja fontanny - dzielnica generalska - wykonanie dokumentacji projektowej ZP.271.2.11.2022 2022-05-05 12:38 2022-05-17 10:30
400. Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie żywopłotów i krzewów, odchwaszczanie żywopłotów, zakładanie i przebudowa zniszczonych trawników na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola NP.260.10.2022.P 2022-05-04 12:00 2022-05-30 09:00
401. Budowa oświetlenia zewnętrznego w mieście Opolu ZP.271.3.4.2022 2022-04-29 13:04 2022-05-16 10:30
402. Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV - (opracowanie dokumentacji) ZP.271.2.14.2022 2022-04-28 11:22 2022-05-09 11:00
403. Budowa przedszkola w Opolu. ZP.042.3.1.2022 2022-04-28 10:15 2022-05-13 11:00
404. Wykonanie nasadzeń sezonowych w zakresie: Zadanie nr 1: Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych . Zadanie nr 2: Nasadzenia i pielęgnacja roślin sezonowych w wiszących donicach . Zadanie nr 3 Wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych w misach, donicach, skrzynkach kwiatowych i konstrukcjach kaskadowych NP.260.11.2022.P 2022-04-27 15:03 2022-05-26 09:00
405. Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie ZP.271.2.15.2022 2022-04-26 14:47 2022-05-10 10:00
406. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Kryta Pływalnia Akwarium w Opolu przy ulicy Ozimskiej 48 B DZP.231.8.2022 2022-04-22 14:15 2022-05-06 10:00
407. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”, nr RPOP.09.02.01-16-0005/18, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020, BKZ.5/01/2022/TP 2022-04-21 16:25 2022-04-29 12:00
408. Opracowanie „Mapy akustycznej dla miasta Opola” ZP.271.2.13.2022 2022-04-21 16:16 2022-04-29 09:00
409. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na Basenie Letnim BŁĘKITNA FALA w Opolu przy Pl. Róż 8 DZP.231.10.2022 2022-04-21 11:05 2022-04-29 09:00
410. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu DZP.231.9.2022 2022-04-21 09:03 2022-04-29 08:00
411. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa w Opolu ZP.271.3.1.2022 2022-04-20 14:36 2022-05-06 11:00
412. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno–przedszkolnego” – multimedia ZP.042.1.3.2022 2022-04-19 15:03 2022-05-04 10:00
413. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno–przedszkolnego” – wyposażenie meblowe. ZP.042.1.2.2022 2022-04-14 14:16 2022-04-22 10:00
414. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Bzów w Opolu ZP.271.3.3.2022 2022-04-14 13:12 2022-05-16 11:00
415. Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV - (opracowanie dokumentacji) ZP.271.2.14.2022 2022-04-14 13:04 2022-04-22 11:00
416. Opracowanie "Mapy akustycznej dla miasta Opola" ZP.271.2.13.2022 2022-04-12 14:37 2022-04-21 09:00
417. Renowacja fontanny - dzielnica generalska - wykonanie dokumentacji projektowej ZP.271.2.11.2022 2022-04-11 13:06 2022-04-20 10:30
418. Budowa Centrum Edukacyjno - Terapeutycznego - opracowanie dokumentacji technicznej ZP.271.2.12.2022 2022-04-11 12:02 2022-04-21 11:00
419. Wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych na terenie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-7/2022 2022-04-08 14:29 2022-04-25 09:00
420. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno–przedszkolnego” – technologia kuchni ZP.042.1.1.2022 2022-04-07 12:47 2022-04-21 13:00
Legenda
- Current
- Archive