Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
151. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno-wychowawczych oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim i Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2023/2024. ZP.271.2.17.2023 2023-05-17 12:54 2023-06-22 10:00
152. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu ZP.042.3.2.2023 2023-05-17 12:22 2023-06-07 10:00
153. „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem Grupy Interwencyjnej na terenie obiektów Urzędu Miasta Opola” ZP.271.2.18.2023 2023-05-17 10:12 2023-06-07 11:00
154. Usługa budowy placu edukacyjnego wraz z infrastrukturą i małą architekturą na terenie Miejskiego Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu. 2023-05-15 12:17 2023-05-25 10:00
155. Nowe drogi / ścieżki rowerowe w Opolu” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Częstochowskiej. NP.260.35.2023.P 2023-05-15 12:07 2023-06-15 12:00
156. Ekspertyza budowlana dla wiaduktu wantowego drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 (ul. Reymonta w Opolu) w km 5+610 przebiegającego nad linią kolejową nr 114. NP.260.44.2023.P 2023-05-15 10:29 2023-05-24 12:00
157. Remont alejek na terenie parku osiedlowego ZP.271.3.10.2023 2023-05-15 10:01 2023-05-30 10:30
158. Ekspertyza techniczna drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce 1665 obręb Gosławice w mieście Opole NP.260.42.2023.P 2023-05-12 12:16 2023-05-29 12:00
159. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumtrack – Dzielnica VI”. ZP.271.3.6.2023 2023-05-12 11:38 2023-05-30 10:00
160. Ekspertyza budowlana dla wiaduktów drogowych LNI 68, LNI 67 zlokalizowanych w ciągu drogi gminnej nr 103616O (ul. Wschodnia) nad ul. Głogowską w Opolu NP.260.45.2023.P 2023-05-11 12:56 2023-05-22 12:00
161. Jezioro Malina - ścieżka pieszo - rowerowa wokół jeziora - II etap ZP.271.2.15.2023 2023-05-10 12:13 2023-05-19 10:00
162. Budowa oświetlenia zewnętrznego w mieście Opolu ZP.271.3.8.2023 2023-05-10 11:40 2023-05-25 10:00
163. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.10.2023 2023-05-10 10:12 2023-05-18 09:00
164. Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola” w zakresie: Część 5 – „Budowa drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i ul. Herbacianej w Opolu” NP.260.46.2023.P 2023-05-08 12:23 2023-05-16 12:00
165. Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach obiektów inżynierskich na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych na terenie miasta Opola. NP.260.40.2023.P 2023-04-28 12:38 2023-05-16 12:00
166. Trasa Średnicowa – opracowanie dokumentacji projektowej NP.260.38.2023.P 2023-04-28 10:24 2023-06-06 12:00
167. Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania pn. Budowa przedszkola w Opolu. ZP.042.1.1.2023 2023-04-28 09:21 2023-05-31 10:00
168. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej w zakresie ,,Budowa pasa do skrętu w prawo w ul. Armii Krajowej z ul. 1 Maja’’ NP.260.39.2023.P 2023-04-25 09:48 2023-05-12 12:00
169. Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego dla zadania pn. :Budowa przedszkola w Opolu" ZP.042.1.2.2023 2023-04-24 13:36 2023-05-09 11:00
170. Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP nr 11 w Opolu ZP.271.3.7.2023 2023-04-24 11:50 2023-05-10 10:00
171. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na rzecz Ogrodu Zoologicznego w Opolu oraz Miejskiego Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Opolu. DTG.3414-04/2023 2023-04-22 08:53 2023-05-19 23:09
172. Dostawa energii elektrycznej do punktów poboru energii elektrycznej administrowanych przez MZD w Opolu NP.260.43.2023.P 2023-04-21 12:54 2023-05-16 12:00
173. Założenie i pielęgnacja kwietników zlokalizowanych na terenie miasta Opola, w ramach zakładania i utrzymywania terenów zieleni miejskiej ZP.271.2.16.2023 2023-04-21 12:02 2023-05-04 10:30
174. Utrzymanie i konserwacja rowów komunalnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.10.2023 2023-04-21 11:42 2023-05-08 10:00
175. Nasadzenia drzew na terenie miasta Opola oraz ich kompleksowa pielęgnacja NP.260.33.2023.P 2023-04-21 09:29 2023-05-24 12:00
176. Założenie kwietników oraz pielęgnacja rabat kwiatowych, rond, skwerów i wysepek na terenie miasta Opola NP.260.30.2023.P 2023-04-21 09:22 2023-05-23 12:00
177. Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Opola. ZP.271.1.5.2023 2023-04-21 09:07 2023-05-24 10:00
178. Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 ul. Niemodlińskiej w zakresie poszerzenia chodnika od działki nr 69/6 do 81/2’’ NP.260.37.2023.P 2023-04-20 13:51 2023-04-28 12:00
179. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumtrack – Dzielnica VI”. ZP.271.3.6.2023 2023-04-19 11:38 2023-05-08 10:00
180. „Opracowanie analizy porealizacyjnej dla zadania pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole-Wschód” NP.260.34.2023.P 2023-04-19 09:09 2023-04-27 12:00
Legenda
- Current
- Archive