Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na Basenie Letnim BŁĘKITNA FALA w Opolu przy Pl. Róż 8 DZP.231.3.2024 2024-02-27 11:52 2024-03-06 09:00
2. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu. DZP.231.2.2024 2024-02-27 11:35 2024-03-06 09:00
3. wycena kosztorys postawienia 3 wiat rowerowych 3 x wiata rowerowa 2024-02-26 14:35 2024-02-27 15:00
4. Dokumentacja przyszłościowa. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania: Rozbudowa systemu ITS Opole w formule zaprojektuj i wybuduj NP.260.05.2024.P 2024-02-26 14:00 2024-03-06 12:00
5. Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowej wraz z kablem światłowodowym w ramach rozbudowy OSTO w podziale na 2 zadania ZP.271.3.4.2024 2024-02-26 12:13 2024-03-12 10:00
6. Koszenie trawy, chwastów i samosiejów w pasach drogowych (wysepki, pasy rozdzielcze, skarpy, rowy i pobocza) na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola NP.260.6.2024.P 2024-02-22 10:03 2024-03-26 12:00
7. ,,Utrzymanie terenów zieleni na terenie miasta Opola” w zakresie: Część I – rejon I. Część II – rejon II. Część III – rejon III. Część IV – rejon IV. NP.260.02.2024.P 2024-02-21 09:58 2024-03-22 12:00
8. „Rewitalizacja wnętrza podwórzowego wraz z montażem zestawu półpodziemnych pojemników na odpady komunalne przy ul. Szpitalnej w Opolu” ZP.271.3.2.2024 2024-02-19 14:46 2024-03-05 11:00
9. Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu DZP.231.6.2024 2024-02-19 13:23 2024-03-05 09:00
10. Wykonanie usług na sporządzanie operatów szacunkowych w zakresie wycen nieruchomości. ZP.271.2.5.2024 2024-02-16 14:36 2024-02-26 11:00
11. „Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack – Dzielnica VI”. ZP.271.3.21.2023 2024-02-16 09:03 2024-03-04 11:00
12. Wykonanie usług geodezyjnych w Opolu z wyłączeniem terenów będących własnością Polskich Kolei Państwowych S.A. ZP.271.2.4.2024 2024-02-15 16:36 2024-02-23 10:30
13. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych dla Urzędu Miasta Opola oraz odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych z Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.3.2024 2024-02-15 14:46 2024-02-23 10:30
14. Zakup wsparcia technicznego na oprogramowanie ESRI ZP.271.1.4.2024 2024-02-15 14:28 2024-02-23 10:00
15. Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu. ZP.042.3.2.2024 2024-02-15 09:36 2024-03-01 11:00
16. Budowa hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" ZP.042.3.1.2024 2024-02-13 13:36 2024-02-28 10:30
17. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu” RAG.271.1.2024.BM 2024-02-08 15:10 2024-02-19 11:00
18. SaaS - zakup Office 365 - przedłużenie subskrypcji Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.1.2024 2024-02-08 12:20 2024-02-19 10:00
19. Zakup przełączników sieci LAN oraz zakup serweriowej stacji roboczej (workstation) ZP.271.1.2.2024 2024-02-07 14:44 2024-02-16 10:00
20. „PSP nr 10 – termomodernizacja obiektu” ZP.271.3.1.2024 2024-02-07 12:55 2024-02-27 11:00
21. Oczyszczanie miasta w zakresie: „Mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego” NP.260.4.2024.P 2024-02-07 09:40 2024-03-13 12:00
22. Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem-2024" MCWE/1/ZaŻyciem /2024 2024-02-05 09:03 2024-02-15 12:00
23. Remonty i bieżące utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz elementów architektury miejskiej na terenie miasta Opola NP.260.03.2024.P 2024-02-02 12:26 2024-02-12 12:00
24. Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sali gimnastycznej - w ramach zadania budżetowego pn. "Dokumentacja przyszłościowa". ZP.271.2.3.2024 2024-02-01 15:10 2024-02-15 10:00
25. Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach zadania pn. Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowąsach. ZP.271.2.30.2023 2024-02-01 12:17 2024-02-09 11:00
26. Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Opola - 2024 r. ZP.271.2.1.2024 2024-01-31 09:25 2024-02-09 10:00
27. Druk folderów i ulotek promujących Opole ZP.271.2.2.2024 2024-01-24 10:47 2024-02-01 10:00
28. Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych (warzyw okopowych) do Ogrodu Zoologicznego w Opolu w 2024 roku. DTG.3414-1/2024 2024-01-18 15:35 2024-01-26 15:00
29. Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.01.2024.P 2024-01-17 12:59 2024-01-26 13:00
30. Budowa hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Opolu w trybie "zaprojektuj i wybuduj" ZP.042.3.1.2024 2024-01-16 13:54 2024-01-31 10:30
Legenda
- Current
- Archive