Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
301. Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu KE.231/00030.2022.JW 2022-10-05 14:31 2022-10-19 09:00
302. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania BKZ.5/2/2022/TP 2022-10-04 21:04 2022-10-12 10:00
303. Wykonanie kalendarzy na 2023 rok ZP.271.2.27.2022 2022-10-04 12:15 2022-10-12 10:00
304. Dostawa samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej w Opolu w ramach zadania pn. „Straż Miejska – zakup samochodu specjalistycznego” SMA.3201.1.2022 2022-10-04 12:03 2022-10-12 09:00
305. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.22.2022 2022-10-04 10:18 2022-10-19 10:00
306. Przebudowa placu dworcowego ZP.271.3.20.2022 2022-10-04 08:35 2022-10-19 11:00
307. Zakup spzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Opola ZP.042.1.4.2022 2022-09-28 13:03 2022-10-11 10:00
308. Nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta Opola oraz ich kompleksowa pielęgnacja NP.260.38.2022.P 2022-09-28 10:54 2022-10-25 12:00
309. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.13.2022 2022-09-27 12:02 2022-10-12 10:00
310. ZSP nr 1 – modernizacja kuchni wraz z zapleczem gospodarczym ZP.271.3.16.2022 2022-09-20 15:12 2022-10-05 10:30
311. Świadczenie usług kompleksowego sprzątania Krytej Pływalni „Wodna Nuta” na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. DZP.231.15.2022 2022-09-20 08:58 2022-10-05 10:00
312. "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu" NP.260.31.2022.P 2022-09-16 12:59 2022-10-24 12:00
313. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej w obiekcie Kryta Pływalnia Akwarium w Opolu przy ulicy Ozimskiej 48 B DZP.231.18.2022 2022-09-15 11:39 2022-09-30 10:00
314. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. DZP.231.14.2022 2022-09-14 12:08 2022-09-29 10:00
315. "Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie: "Przebudowy kolidujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Krapkowickiej" NP.260.37.2022.P 2022-09-13 13:23 2022-09-30 09:00
316. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa ZP.271.3.21.2022 2022-09-08 13:56 2022-09-23 12:00
317. Przebudowa placu dworcowego ZP.271.3.20.2022 2022-09-08 13:51 2022-09-23 11:00
318. Zielony zakątek. Ekologiczny ogród rekreacji i wypoczynku oraz Pumptrack Bierkowice- wspólna inicjatywa mieszkańców Rejonu XII. DZP.231.20.2022 2022-09-08 12:32 2022-09-23 10:00
319. Usługa organizacji wyjazdów na Targi Edukacyjne na potrzeby Projektu Tłumaczymy Żywioły – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej, dla zadania nr 5, wydatek nr 2 MCWE/2/Tłumaczymy Żywioły/Targi – Edukacyjne/2022 2022-09-05 08:49 2022-09-14 10:00
320. Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. 1246/22 2022-08-29 14:47 2022-09-14 09:00
321. Oczyszczanie miasta w zakresie: „całoroczne oczyszczanie pasów drogowych miasta Opola w tym chodników, placów, terenów zieleni, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, rond oraz przejść podziemnych. NP.260.34.2022.P 2022-08-30 14:39 2022-10-21 09:00
322. „Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu” w zakresie budowy parkingu na działkach nr 21/21, 45/4, 47/1 k.m. 46 obręb Opole oraz budowy placu publicznego i terenu zieleni urządzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie „zaprojektuj i wybuduj” ZP.271.3.10.2022 2022-08-25 14:41 2022-09-09 10:00
323. ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie kortarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi. ZP.271.3.12.2022 2022-08-25 14:11 2022-09-09 10:00
324. PLO Nr IX – opracowanie dokumentacji przebudowy boiska ZP.271.2.25.2022 2022-08-25 09:30 2022-09-02 11:00
325. Budowa Centrum Kulturalno – Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumtrack – Dzielnica IV ZP.271.3.18.2022 2022-08-25 09:24 2022-09-09 11:00
326. Rewitalizacja podwórka szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 31 w Opolu ZP.271.3.14.2022 2022-08-23 12:52 2022-09-09 11:00
327. Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”. MCWE/1/ZaŻyciem/2022 2022-08-23 11:29 2022-09-05 10:00
328. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu- 2 edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie ZPO-SZ.271.4.2022 2022-08-19 12:46 2022-08-31 12:00
329. Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajączka w Opolu w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej na przebudowę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Generalskiej wraz z nadzorem autorskim NP.260.27.2022.P 2022-08-10 10:48 2022-08-18 09:00
330. Budowa infrastruktury teletechnicznej w ramach rozbudowy OSTO – Kamionka Piast ZP.271.3.17.2022 2022-08-08 10:00 2022-08-23 10:00
Legenda
- Current
- Archive