Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
601. Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Opole na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, wewnętrznych w latach 2021-2024 NP.260.25.2021.P 2021-06-11 08:56 2021-06-30 09:00
602. Przebudowa obwodnicy północnej miasta Opola na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową relacji Opole Wschodnie - Jelcz Miłoszyce (bez wiaduktu) do skrzyżowania z ulicą Luboszycką (bez skrzyżowania) NP.260.22.2021.P 2021-06-04 06:04 2021-06-22 09:00
603. Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych. DZP.231.12.2021 2021-06-02 11:00 2021-06-10 10:00
604. Wykonanie prac naprawczych muru oporowego i zabezpieczenie skarpy na terenie Stegu Areny w Opolu. DZP.231.14.2021 2021-06-01 09:45 2021-06-16 10:00
605. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli oraz dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim oraz Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim w roku szkolnym 2021/2022 ZP.271.2.11.2021 2021-05-28 10:09 2021-06-30 11:00
606. Opolski Ogród Dendrologiczny ZP.271.3.6.2021 2021-05-28 09:41 2021-06-14 11:00
607. Założenie i utrzymanie mobilnych łąk kwietnych - etap II ZP.271.2.13.2021 2021-05-27 09:55 2021-06-07 11:00
608. PSP nr 30 - budowa hali namiotowej w Opolu-Chmielowicach ZP.271.3.5.2021 2021-05-25 14:49 2021-06-09 10:30
609. Przebudowa chodników NP.260.21.2021.P 2021-05-25 08:40 2021-06-11 09:00
610. Budowa wymuszonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Prószkowskiej w Winowie przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną i ul. Ligudy – Dzielnica XII NP.260.24.2021.P 2021-05-24 13:43 2021-06-08 09:00
611. Wykonanie ciągu rowerowego i oświetlenia wzdłuż ul. Olimpijskiej w sąsiedztwie akwenu Malina w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – ścieżka rowerowa z oświetleniem”. DZP.231.2.2021 2021-05-20 10:07 2021-06-21 10:00
612. "Plac Zabaw Fabryka Wody - opracowanie dokumentacji" w ramach zadania budżetowego pn. "Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie Parku 800-lecia" ZP.271.2.14.2021 2021-05-19 14:24 2021-05-27 11:00
613. Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla opiekunów faktycznych w ramach projektu pn. „Centrum Pomocy”- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. DO.241.2.2021 2021-05-18 16:18 2021-05-27 14:00
614. Wsparcie osób niesamodzielnych poprzez realizację terapii zajęciowej w zastępstwie za opiekunów faktycznych wraz z materiałami edukacyjno-terapeutycznymi oraz posiłkiem dla osób niesamodzielnych. DO.241.1.2021 2021-05-14 15:46 2021-05-24 14:00
615. Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne ZP.271.3.4.2021 2021-05-13 14:49 2021-06-01 11:00
616. Ścieżki rowerowe” w zakresie: ,,Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu ulic Ozimskiej i Katowickiej NP.260.23.2021.P 2021-05-13 13:28 2021-05-28 09:00
617. Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu systemów alarmowych wraz z zapewnieniem Grupy Interwencyjnej na terenie obieków Urzędu Miasta Opola ZP.271.2.10.2021 2021-05-12 15:13 2021-05-24 11:00
618. „Wodny Plac Zabaw – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego p.n. „Park wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji”. ZP.271.2.7.2021 2021-05-12 10:36 2021-05-21 11:00
619. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.9.2021 2021-05-10 13:48 2021-05-18 11:00
620. PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej ZP.271.3.3.2021 2021-05-10 13:00 2021-05-27 11:00
621. Organizacja i przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 90 (dziewięćdziesięciu) uczniów/uczennic oraz kursu prawa jazdy kat. T dla 10 (dziesięciu) uczniów/uczennic, przeprowadzenie niezbędnych badań lekarskich oraz opłata pierwszego terminu ZPO-SZ.271.2.2021 2021-05-10 10:23 2021-05-18 12:00
622. 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług terapeutycznych w ramach realizacji przez Miejską Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu w Miejskim Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu zadania wiodącego ośrodka MCWE/1/ZaŻyciem/2021 2021-05-04 10:24 2021-05-12 10:00
623. ZSEk. - opracowanie dokumentacji budowy boiska ZP.271.2.8.2021 2021-04-30 13:01 2021-05-10 11:00
624. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na Basenie Letnim BŁĘKITNA FALA w Opolu przy Pl. Róż 8. DZP.231.13.2021 2021-04-30 10:38 2021-05-13 10:00
625. Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do zbierania odpadów opakowaniowych, będących elementami systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prowadzenie usługi serwisowej tych urządzeń. ZP.271.1.2.2021 2021-04-27 13:04 2021-05-07 11:00
626. Świadczenie usług ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedlekarskiej na terenie kąpieliska Bolko przy ul. Marka z Jemielnicy w Opolu oraz kąpieliska Malina przy ul. Olimpijskiej w Opolu. DZP.231.10.2021 2021-04-27 10:07 2021-05-11 10:00
627. Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola NP.260.16.2021.P 2021-04-26 09:18 2021-05-11 09:00
628. „Wodny Plac Zabaw – opracowanie dokumentacji” w ramach zadania budżetowego p.n. „Park wodny na osiedlu im. Armii Krajowej – opracowanie dokumentacji”. ZP.271.2.7.2021 2021-04-23 11:27 2021-05-05 11:00
629. Usługa eksploatacyjna sieci i instalacji oświetlenia drogowego będącego majątkiem Miasta Opola ZP.271.2.5.2021 2021-04-21 13:37 2021-04-29 11:00
630. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji z zastosowaniem ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.), nazywanej w MCWE/1/ZaŻyciem/2021 2021-04-19 18:12 2021-04-20 10:32
Legenda
- Current
- Archive