Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
451. Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola NP.260.05.2022.P 2022-02-09 14:41 2022-02-28 09:00
452. Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach jezdni dróg krajowych i wojewódzkich na terenie miasta Opola NP.260.03.2022.P 2022-02-08 15:02 2022-02-23 09:00
453. Budowa drogi publicznej w ciągu ul. Szaniawskiego w Opolu wraz z ciągami pieszo-jezdnymi NP.260.02.2022.P 2022-02-04 11:23 2022-02-21 09:00
454. „Świadczenie usług ochrony osób i mienia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu” RAG.271.1.2022.BM 2022-02-04 08:59 2022-02-14 11:00
455. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup bandy pneumatycznej na wyposażenie Stadionu Żużlowego DZP.231.4.2022 2022-02-02 12:28 2022-02-14 10:00
456. Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach nawierzchni chodników przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Opola NP.260.01.2022.P 2022-01-28 13:22 2022-02-09 11:43
457. Dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) w okresie od 01.04.2022 r. do 31.03.2023 r. AD.381.1.2022 2022-01-27 15:23 2022-02-04 10:00
458. Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola. ZP.271.2.1.2022 2022-01-20 15:06 2022-01-28 11:00
459. Pielęgnacja i ochrona młodych nasadzeń na terenie miasta Opola NP.260.45.2021.P 2022-01-04 13:03 2022-01-14 09:00
460. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej ZP.271.2.30.2021 2022-01-03 09:49 2022-02-10 11:00
461. Dokumentacja przyszłościowa. Rozbudowa ul. Wrocławskiej w zakresie budowy ronda turbinowego w obrębie skrzyżowania z ul. Ceglaną NP.260.44.2021.P 2021-12-30 10:25 2022-01-12 09:00
462. "Zakup pojazdów użytkowych o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola" ZP.271.1.8.2021 2021-12-29 12:20 2022-01-18 11:00
463. Odławianie i leczenie dzikich zwierząt z terenu miasta Opola. ZP.271.2.29.2021 2021-12-22 12:47 2021-12-30 11:00
464. Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami w ciągach komunikacyjnych na terenie miasta Opola ZP.271.2.28.2021 2021-12-20 13:05 2022-01-18 11:00
465. Wykonanie prac izolacyjno-renowacyjnych w piwnicach w budynku - II etap oraz termomodernizacja ściany przybudówek budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu ZP.271.3.17.2021 2021-12-16 09:53 2022-01-05 11:00
466. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO relacji Pl. Wolności - ul. Ozimska 46a ZP.271.3.16.2021 2021-12-15 13:21 2022-01-10 10:30
467. Organizacja i przeprowadzenie wypoczynku w formie wyjazdu aktywizacyjno-integracyjnego dla dzieci z województwa opolskiego do miejscowości w Polsce w ramach projektu pt. „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego RAG.271.8.2021.BM 2021-12-10 14:29 2021-12-20 11:00
468. Całodobowa opieka lekarska nad osobami doprowadzonymi do izby wytrzeźwień oraz przebywającymi w noclegowni i ogrzewalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. 1867/21 2021-12-10 09:45 2021-12-20 09:00
469. Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób niesamodzielnych z obszaru miasta Opola RAG.271.7.2021.BM 2021-12-01 14:42 2021-12-09 11:00
470. Całodobowa opieka lekarska nad osobami doprowadzonymi do izby wytrzeźwień oraz przebywającymi w noclegowni i ogrzewalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu. 1768/21 2021-12-01 11:03 2021-12-09 09:00
471. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6 . DG 212-12/2021 2021-12-01 07:49 2021-12-09 09:00
472. Organizacja i przeprowadzenie kursów: prawo jazdy kat. B i T, MOS Excel oraz Excel, Fotowoltaika, Inseminacja w ramach projektu: „Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - III edycja” ZSB.RPU.261.5/2021.MF 2021-11-25 14:11 2021-12-03 09:00
473. Budowa budynku akwariów wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach projektu "Wodny świat czesko-polskiego pogranicza" DTG.3414-22/2021 2021-11-24 14:59 2021-12-09 10:00
474. Dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyjne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja ZP.271.1.7.2021 2021-11-22 09:37 2021-11-30 11:00
475. „Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu” RAG.271.6.2021.BM 2021-11-19 10:06 2021-12-02 11:00
476. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda - Maria w Opolu RAG.271.5.2021.BM 2021-11-18 14:46 2021-11-26 11:00
477. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.16.2021 2021-11-18 10:16 2021-11-26 10:00
478. Sukcesywna dostawa ryb do Ogrodu Zoologicznego w Opolu. DTG.3414-21/2021 2021-11-18 09:18 2021-11-26 10:00
479. Wynajem elementów lodowiska w sezonie jesienno - zimowym 2021/2022, wraz z elementami towarzyszącymi. DZP.231.31.2021 2021-11-17 08:35 2021-11-25 10:00
480. Dostawa gazu płynnego propan techniczny wraz z dzierżawą zbiornika przeznaczonego do celów grzewczych do Ogrodu Zoologicznego w Opolu DTG.3414-20/2021 2021-11-16 13:05 2021-11-24 10:00
Legenda
- Current
- Archive