Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
271. Organizacja wypoczynku - 7dniowego zimowiska dla dzieci w miejscowości górskiej RAG.271.3.2022.BM 2022-11-22 14:10 2022-12-01 11:00
272. Dostawa licencji Microsoft Office 365, w formie subskrypcji na okres 14 miesięcy, lub równoważnej usługi hostowanej w formie subskrypcji na okres 14 miesięcy ZP.271.1.8.2022 2022-11-21 13:10 2022-11-29 11:00
273. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.4.2022 2022-11-18 12:04 2022-11-28 10:00
274. Świadczenie usług pocztowych NP.260.43.2022 2022-11-17 14:13 2022-12-02 09:00
275. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.25.2022 2022-11-16 11:27 2022-12-08 09:00
276. PLO nr VIII – wykonanie izolacji części ścian budynku, instalacji deszczowej wraz z utwardzeniem terenu ZP.271.3.19.2022 2022-11-15 12:02 2022-11-30 10:30
277. Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych PLOII - 1/11/2022 2022-11-14 16:40 2022-11-22 09:00
278. Zakup i dostawa mebli do pracowni cukierniczej. ZPO-SZ.271.6.2022 2022-11-14 14:22 2022-11-24 12:00
279. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu SMA.3201.4.2022 2022-11-14 11:44 2022-11-22 10:00
280. Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.16.2022 2022-11-14 12:19 2022-11-24 09:00
281. Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.7.2022 2022-11-10 16:39 2022-11-18 10:30
282. Dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) AD.381.3.2022 2022-11-10 15:47 2022-11-18 10:00
283. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego ZPO-SZ.271.5.2022 2022-11-10 11:37 2022-11-21 12:00
284. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu. DZ 212-2/2022 2022-11-08 11:13 2022-11-16 09:00
285. Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką – opracowanie dokumentacji. NP.260.35.2022.P 2022-11-08 08:27 2022-11-16 12:00
286. „Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu” w zakresie CZĘŚĆ III: „Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową” NP.260.44.2022.P 2022-11-07 11:10 2022-12-05 12:00
287. Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych i ich wtórników wraz z oprogramowaniem umożliwiającym elektroniczne składanie zamówień na tablice rejestracyne oraz odbiór tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja ZP.271.1.6.2022 2022-11-04 10:59 2022-11-17 10:00
288. Oczyszczanie miasta w zakresie: mechaniczne oczyszczanie jezdni, zamiatanie, zmywanie jezdni, pozimowe oczyszczanie jezdni, usuwanie padłych zwierząt z pasa drogowego NP.260.39.2022.P 2022-11-02 13:45 2022-12-01 12:00
289. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 54 w Opolu przy ul. Majora Hubala 19. PP54.26.1.2022 2022-10-31 09:46 2022-11-17 09:00
290. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Straży Miejskiej w Opolu SMA.3201.3.2022 2022-10-25 13:52 2022-11-10 10:00
291. Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.24.2022 2022-10-25 13:21 2022-11-03 10:00
292. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.4.2022 2022-10-24 14:08 2022-11-03 10:00
293. Zakup przełączników SAN i stacji zarządzających na potrzeby Urzędu Miasta Opola ZP.271.1.5.2022 2022-10-21 09:27 2022-11-03 11:00
294. Sukcesywna dostawa artykułów higienicznych i środków czystości na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu DZP.231.23.2022 2022-10-19 07:33 2022-11-08 10:00
295. Dostawa samochodu elektrycznego dla Straży Miejskiej w Opolu w ramach zadania pn. „Straż Miejska – zakup samochodu specjalistycznego” SMA.3201.2.2022 2022-10-18 12:47 2022-10-26 09:00
296. Wykonanie usług ochrony osób i mienia na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu ul. Chmielowicka 6 DG 212-03/2022 2022-10-18 12:42 2022-10-28 09:00
297. Dostawa energii elektrycznej do Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu (obiekt Amfiteatru wraz z zapleczem) AD.381.2.2022 2022-10-12 14:44 2022-10-20 10:00
298. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu. DZ 212-1/2022 2022-10-11 13:02 2022-10-20 09:00
299. Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 55 w Opolu. PP55.261.1.2022 2022-10-10 12:19 2022-10-19 09:00
300. Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Urzędu Miasta Opola wraz z dostawą niezbędnych środków czystości, higieny i materiałów eksploatacyjnych. ZP.271.2.26.2022 2022-10-07 09:03 2022-11-08 11:00
Legenda
- Current
- Archive