progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-03

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Katarzyna Bil

Tel.:

e-mail: katarzyna.bil@um.opole.pl

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych w ramach zadań pn. „Remont alejek w parku osiedlowym”, „Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym”, „Rolkostrada – ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie”

PROCEEDINGS NO Z44/4350

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.3.15.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Postępowanie o udzielenie zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamówienia jest:

a. opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany oraz wykonawczy) remontu ścieżek
oraz przełożenia i zabezpieczenia sieci Orange Polska w związku z realizacją zadań pn. „Remont alejek w parku osiedlowym”, „Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym”, „Rolkostrada – ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie”,

b. uzyskanie pozwolenia na budowę - zgłoszenia robót oraz innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych,

c. wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją.

Szczegółowy zakres prac projektowych należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, opracowanym przez Pracownię Projektową PROKOM, mgr inż. Kazimierz Kurowski, 45-057 Opole ul. Ozimska 8.

Zakres prac budowlano-montażowych należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu przed procedurami odbiorowymi zgodnie z art. 3 pkt 14 oraz art. 22 pkt 8 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca oprócz sporządzenia dokumentacji powykonawczej, sporządzi kompletną dokumentację odbiorową dla Zamawiającego.

UWAGA!

Udostępniona dokumentacja obejmuje szerszy zakres, niż objęty przedmiotowym postępowaniem.

W związku z powyższym podstawowy zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje:

- w ramach zadania „Remont alejek w parku osiedlowym”- odcinki CK, CF oznaczone na rys. nr 1 „Koncepcja” programu funkcjonalno-użytkowego,

- w ramach zadania „Remont alejek spacerowych w parku osiedlowym”- odcinki FK, FG oznaczone na rys. nr 1 „Koncepcja” programu funkcjonalno-użytkowego,

- W ramach zadania „Rolkostrada - ścieżki rowerowe i trasy rolkarskie”- odcinki CL, KL oznaczone na rys. nr 1 „Koncepcja” programu funkcjonalno-użytkowego.

Zamawiający przewidział zastosowanie „prawa opcji”. Opcjonalny zakres zamówienia obejmuje:

- w ramach zadania „Remont alejek w parku osiedlowym”- odcinek CE oznaczony na rys. nr 1 „Koncepcja” programu funkcjonalno-użytkowego.

Skorzystanie z prawa opcji uzależnione będzie od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.