progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-03

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Jan Bieniuszewicz

Tel.:

e-mail: jan.bieniuszewicz@um.opole.pl

Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia Przedszkola Publicznego nr 63 w Opolu w ramach projektu „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego”

PROCEEDINGS NO Z72/4218

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.042.1.4.2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego, nieobciążonego prawami osób lub podmiotów trzecich wyposażenia sal dydaktycznych, gabinetów terapeutycznych oraz kuchni, tj. wyposażenia kuchennego, sprzętu AGD, pomocy dydaktycznych, naukowych, terapeutycznych oraz pościeli.

Zamówienie zostało podzielona na 5 części (zadań).


Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Zadanie 1 - Zakup i dostawa sprzętu AGD: 29.965,95 zł (brutto). W związku ze zmniejszeniem 05.08.2022 r. zakresu rzeczowego zadania, zmianie ulega kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na 23.127,46 zł.

Zadanie 2 - Zakup i dostawa wyposażenia kuchennego: 43.697,55 zł (brutto)

Zadanie 3 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i zabawek: 90.717,21 zł (brutto)

Zadanie 4 - Zakup i dostawa pościeli:  21.039,86 zł (brutto)

Zadanie 5 - Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia zajęć terapeutycznych: 18.914,28 zł (brutto)


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.