progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-02

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Firmowa 1

45-594 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7541013696

Contact person:

Małgorzata Kurt

Tel.:

e-mail: malgorzata.kurt@mzd.opole.pl

Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie: bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola

PROCEEDINGS NO Z19/83081

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: NP.260.30.2022.P

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie drzewostanu na obszarach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu, na terenie miasta Opola, obejmujące:

1) mechaniczne ścinanie drzew;

2) cięcia pielęgnacyjne sanitarne drzew;

3) cięcia pielęgnacyjne formujące drzew;

4) cięcia techniczne drzew;

5) usuwanie odrostów przy drzewach;

6) frezowanie pni drzew;

7) karczowanie pni drzew;

8) usuwanie złomów i wywrotów drzew;

9) usuwanie samosiewów;

10) usuwanie zakrzaczeń;

11) usuwanie leżących gałęzi i konarów;

12) usuwanie złamanych gałęzi;

13) formowanie skrajni nad chodnikiem;

14) formowanie skrajni nad jezdnią.

Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.