progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-08-02

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Norberta Barlickiego 13

45-083 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7540337729

Contact person:

Aneta Szymańska

Tel.:

e-mail: a.szymanska@mosir.opole.pl

Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin- Dzielnica II

PROCEEDINGS NO Z20/64566

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: DZP.231.3.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa parkingu przy świetlicy w jednostce urbanistycznej Wróblin- Dzielnica II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.