progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-29

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Katarzyna Bil

Tel.:

e-mail: katarzyna.bil@um.opole.pl

ZSP nr 1 - modernizacja kuchni wraz z zapleczem gospodarczym

PROCEEDINGS NO Z43/4350

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.3.16.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawa wyposażenia, związanych z przebudową, remontem, modernizacją wyposażenia i dostosowaniem do aktualnych przepisów w kuchni i na zapleczu gospodarczym Przedszkola Publicznego nr 36 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Opolu przy ul. Bogumiła Wyszomirskiego 6.

Zakres robót:

– rozbiórkowe i demontażowe;

– murowe i izolacyjne;

– instalacyjne elektryczne i sanitarne;

– renowacyjne i wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;

– montaż ścianek działowych i stolarki budowlanej

– dostawa i montaż wyposażenia opisanego w „specyfikacji urządzeń i wyposażenia”.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja techniczna.
Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.