progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-19

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Firmowa 1

45-594 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7541013696

Contact person:

Sebastian Szczepański

Tel.:

e-mail: sebastian.szczepanski@mzd.opole.pl

,,Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji” w zakresie ,,Przebudowa kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz linii elektroenergetycznej”

PROCEEDINGS NO Z10/83080

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: NP.260.29.2022.P

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

„Rozbudowa drogi publicznej – ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji’’ w zakresie ,,Przebudowa kolizji sieci kanalizacji sanitarnej oraz linii elektroenergetycznych’’

Przedmiotem przedsięwzięcia jest usunięcie kolizji sieci sanitarnej oraz linii SN oraz nN w ul. Krapkowickiej w Opolu w rejonie wiaduktu PKP.

Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola na ul. Krapkowickiej (rejon wiaduktu PKP). W obecnym czasie prowadzone są tam roboty polegające na przebudowie wiaduktu przez Wykonawcę PKP.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m. in.:

· Roboty rozbiórkowe
· Wycinka zieleni w zakresie kolidującym z poniższymi przebudowami
· Wykonanie konstrukcji odciążającej
· Przebudowa istniejącej kolizji siecikanalizacjisanitarnej
· Przebudowa istniejącej kolizji sieci wodociągowej
· Przebudowa sieci SN oraz nN
· Odtworzenie nawierzchni jezdni


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.