progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-15

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Firmowa 1

45-594 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7541013696

Contact person:

Aleksandra Kobylińska

Tel.:

e-mail: aleksandra.kobylinska@mzd.opole.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadania pn: „Bezpieczna V”

PROCEEDINGS NO Z49/70020

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: NP.260.28.2022.P

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych, związanych z budową pn.„Bezpieczna V”

- wykonanie dokumentacji projektowej, uwzględniającej wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót budowlanych tj. roboty przygotowawcze, roboty branży drogowej, roboty branży sanitarnej.

- wykonanie robót budowlano-montażowych.

- pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania.


Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „projektu i buduj”, składa się z wykonania około 80 m2 chodnika wzdłuż szkoły PSP nr 25 ul. Wiejska, montaż stojaka rowerowego, budową kanału technologicznego oraz budową kanalizacji deszczowej i połączeniem go z najbliższą istniejącą siecią kanalizacji deszczowej bądź do połączenia go z istniejącym rowem przy ul. Łanowej. Zakres przebudowy określa załącznik graficzny.


Attachments:
PLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...