progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-13

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Firmowa 1

45-594 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7541013696

Contact person:

Aleksandra Kobylińska

Tel.:

e-mail: aleksandra.kobylinska@mzd.opole.pl

Oczyszczanie miasta w zakresie: „zimowego oczyszczania nawierzchni jezdni na ulicach miasta Opola”

PROCEEDINGS NO Z46/70020

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: NP.260.22.2022.P

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem czystości jezdni na ulicach miasta Opola w sezonie zimowym 2022/2023, przez które należy rozumieć czas od 1. października do 30. kwietnia.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) odśnieżanie ulic,

b) likwidację śliskości na ulicach,

c) oczyszczanie jezdni w zakresie zgarnięcia śniegu, lodu, błota pośniegowego,

d) zakup materiałów (środki chemiczne i kruszywa do przeciwdziałania powstawania śliskości i uszorstniania nawierzchni jezdni),

e) przygotowanie mieszanki środków chemicznych i kruszyw używanych do przeciwdziałania powstawania śliskości i uszorstniania nawierzchni jezdni,

f) załadunek materiału na środki transportowe,

g) montaż i demontaż ogrodzenia przeciwśnieżnego,

h) wywóz śniegu.

Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.