progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-12

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Kamila Wieczorek

Tel.:

e-mail: kamilla.wieczorek@um.opole.pl

„Budowa drogi i terenu zieleni urządzonej Centrum Usług Publicznych w Opolu” w zakresie budowy parkingu na działkach nr 21/21, 45/4, 47/1 k.m. 46 obręb Opole oraz budowy placu publicznego i terenu zieleni utwardzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

PROCEEDINGS NO Z44/4998

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.3.10.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotowe zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie parkingu dla samochodów osobowych na działkach nr 21/21, 45/4, 47/1 k.m. 46 obręb Opole oraz placu publicznego i terenu zieleni urządzonej na działce nr 47/5 k.m. 46 obręb Opole.

Attachments:
PLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...