progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-11

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu

Lelewela 9

45-856 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543156282

Contact person:

Dariusz Nawrot

Tel.:

e-mail: zamowienia@psp33.opole.pl

Organizacja wyjazdów do Miejsc Edukacji Bezpośredniej na zajęcia dla uczniów z 26 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, eksperymentami.

PROCEEDINGS NO Z5/87839

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: PSP33.1-26.7.2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia stanowi: organizacja wyjazdów do Miejsc Edukacji Bezpośredniej na zajęcia dla uczniów z 26 szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej rozwijających zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, eksperymentami, w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej,
w podziale na 8 części:

Część 1. MEB - Planetarium astronomiczne w Chorzowie.
Część 2. MEB - Zajęcia terenowe w Parku Narodowym Gór Stołowych (Błędne Skałki lub Szczeliniec)
Część 3. MEB - Park Doświadczeń Fizycznych w Ogrodzieńcu.
Część 4. MEB - Hydropolis we Wrocławiu.
Część 5. MEB - Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.
Część 6. MEB - Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku.
Część 7. MEB - Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera. w Jaworznie.
Część 8. MEB - Kopalnia Guido w Zabrzu.

Wyjazdy do wskazanych MEB odbędą się dla szkół, liczby uczniów i opiekunów wskazanych w poszczególnych częściach zamówienia (załączniki 1-8 do SWZ).

Aktualizacja - zmiana terminu składania ofert, terminu otwarcia oraz terminu związania ofertą.Wyjaśnienia i/lub zmiana treści SWZ:Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...