progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-07

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Jan Bieniuszewicz

Tel.:

e-mail: jan.bieniuszewicz@um.opole.pl

Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO w relacji Pl. Wolności 7-8 – Ozimska 46a

PROCEEDINGS NO Z71/4218

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.3.11.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) na terenie miasta Opola.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacjach projektowych.

Attachments:
PLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...