progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-05

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Joanna Szurgut

Tel.:

e-mail: joanna.szurgut@um.opole.pl

Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie

PROCEEDINGS NO Z56/4342

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.2.15.2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji technicznej na budowę terenu rekreacyjnego z placem zabaw dla dzieci przy ul. Chorzowskiej w Opolu, Dz. Nr 1292, k.m. 15, obręb Zakrzów wraz zagospodarowaniem terenu oraz budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach zadania budżetowego pn. „Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie” wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, oraz stosownie do przepisów wynikających z ustawy Prawo budowlane :

a) decyzji o pozwoleniu na budowę, lub

b) zgody na wykonywanie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ i załącznikach.
Attachments:
PLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...