progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-05

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Jan Bieniuszewicz

Tel.:

e-mail: jan.bieniuszewicz@um.opole.pl

Budowa przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś

PROCEEDINGS NO Z70/4218

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.3.8.2022

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę przepustu drogowego nad Kanałem Półwieś jako ciągu pieszego. Przepust zlokalizowany jest na przedłużeniu drogi gminnej ul. Moniuszki w kierunku ul. Koszyka w km 5+215 Kanału Półwieś (melioracyjny rów komunalny) w Opolu.
Szczegółowy zakres zawarty jest w załączonej dokumentacji technicznej.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 121.665,56 zł (brutto)
Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...