progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-07-04

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Joanna Szurgut

Tel.:

e-mail: joanna.szurgut@um.opole.pl

Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - etap II - wykonanie dokumentacji projektowej

PROCEEDINGS NO Z55/4342

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.2.22.2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni utwardzonej bitumicznej dla etapu II. Inwestycja zlokalizowana będzie w mieście Opole (gmina miejska), województwo opolskie. W ramach tego opracowania projektuje się utworzenie nowej konstrukcji drogowej z dowiązaniem do istniejących elementów zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z planowaną funkcją obiektu. Planuje się nadanie cech funkcjonalno-użytkowych umożliwiających bezpieczne i komfortowe użytkowanie budowli. Inwestycja ma na celu zaprojektowanie ciągu komunikacyjnego o pożądanych parametrach geometrycznych a w tym łuki poziome, wyokrąglenia, szerokość, spadek poprzeczny i podłużny, oraz cechach wytrzymałościowych, a w tym nośność nawierzchni, odporność na odkształcenia, trwałość. Projektowana inwestycja polepszy walory funkcjonalno-użytkowe kompleksu wypoczynkowego obejmującego jezioro wraz z plażami oraz obiektami towarzyszącymi . W ramach zadania należy wykonać dokumentację projektową, specyfikacje wykonania i odbioru robót, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich. Szczegółowy opis zamówienia został opisany w SWZ i załącznikach.

Attachments:
PLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...