progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-06-30

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu

Powstańców Śląskich 19

45-086 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543288121

Contact person:

Rafał Sawicki

Tel.:

e-mail: r.sawicki@mcwe.opole.pl

Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”.

PROCEEDINGS NO Z16/45219

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: MCWE/1/ZaŻyciem/2022

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Realizacja usług terapeutycznych w ramach programu „Za życiem”.

Zamawiający zmienia treść SWZ Zgodnie z art. 286 ust. 1 Prawa Zamawiający zmienia treść SWZ., w  Rozdziale 3 SWZ. 


Attachments:
Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Część 10
Część 11
Część 12
Część 13
Część 14
Część 15
Część 16
Część 17
Część 18
Część 19
Część 20
Część 21
Część 22
Część 23
Część 24
Część 25
Część 26
Część 27
Część 28
Część 29
Część 30
Część 31
Część 32
Część 33
Część 34
Część 35
Część 36
Część 37
Część 38
Część 39
Część 40
Część 41


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...