progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-04-06

Miejski Zarząd Dróg w Opolu

ul. Pułkownika Witolda Pileckiego 1

45-331 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7541013696

Contact person:

Aleksandra Kobylińska

Tel.:

e-mail: aleksandra.kobylinska@mzd.opole.pl

Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie – klasyfikacji i obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew

PROCEEDINGS NO Z24/70020

Purchasing mode: Zaproszenie do składania ofert

Signature of the case: NP.261.10.2022.Pz

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest „Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie – klasyfikacji i obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew”.

W zakresie zadania wchodzi klasyfikacja i dokonywanie obmiaru ilościowo – jakościowego drewna pozyskanego z wycinki drzew, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Opola Nr OR-I.0050.593.2017 z późn. zm. z dnia 06.09.2017r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days

Questions regarding the proceedings "Pielęgnacja terenów zieleni w zakresie – klasyfikacji i obmiaru drewna pozyskanego z wycinki drzew"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...