progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-06-12

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Leszek Budyłowski

Tel.:

e-mail: leszek.budylowski@um.opole.pl

Zakup pakietów Li-Po, śmigieł oraz filtrów na obiektyw do drona DJI Mavic Pro

PROCEEDINGS NO Z31/4119

Purchasing mode: -

Order object:

Zamawiający wymaga dostawy fabrycznie nowych akcesoriów do drona takich jak:

- Oryginalny pakiet Li-Po dedykowany do drona DJI Mavic Pro w ilości 4 sztuk
- Oryginalne śmigła typu Low-Noise dedykowane do drona DJI Mavic Pro w ilości 8 sztuk (2 pełne komplety śmigieł)
- Zestaw filtrów marki PolarPro na obiektyw dedykowany do drona DJI Mavic Pro. zestaw musi zawierać filtry CP, ND8, ND16, ND32, ND8/PL i ND16/PL

Dokumenty potwierdzające gwarancje dołączone będą do faktury.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości zadania odszkodowania przez Dostawce, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodującą, ze prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Oryginalny pakiet Li-Po do DJI Mavic Pro CPV/Indeks 4 pieces % Read
2. Oryginalne śmigła (Low-Noise) do DJI Mavic Pro CPV/Indeks 8 pieces % Read
3. FILTRY POLARPRO PROFESSIONAL - DJI MAVIC PRO CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. Termin dostawy: do 16.06.2019
  4. Termin płatności: 14 dni

Questions regarding the proceedings "Zakup pakietów Li-Po, śmigieł oraz filtrów na obiektyw do drona DJI Mavic Pro"

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Termin składania:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...