progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-05-13

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Magdalena Brulewska

Tel.:

e-mail: magdalena.brulewska@um.opole.pl

Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem, zasilanym olejem napędowym, spełniającym normę emisji spalin Euro VI w ramach projektu "Czysta komunikacja publiczna -

PROCEEDINGS NO Z8/4217

Purchasing mode: Przetarg nieograniczony

Signature of the case: ZP.042.1.5.2019

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: European Union

Subject of the proceeding.:

Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy MAXI (12-metrowych) napędzanych silnikiem, zasilanym olejem napędowym, spełniającym normę emisji spalin Euro VI w ramach projektu "Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I".

Ogłoszenie przekazane do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 09.05.2019 r. oraz opublikowane 13.05.2019 r.  Numer ogłoszenia 2019/S 091 - 218314

Instrukcja wypełnienie JEDZ:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Attachments:


Deadline for making offers:

- - :

Termin otwarcia:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...