progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-11-28

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Jan Bieniuszewicz

Tel.:

e-mail: jan.bieniuszewicz@um.opole.pl

Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu

PROCEEDINGS NO Z95/4218

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.3.20.2023

Type of order: Roboty budowlane

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu.

Szczegółowy zakres prac wskazany jest w projekcie technicznym i wzorze umowy, które stanowią załączniki do SWZ.
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...