progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-03

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Beata Grzesiak

Tel.:

e-mail: beata.grzesiak@um.opole.pl

usługa cateringowa na potrzeby projektu "Zasobne Miasta" w ramach programu URBACT

PROCEEDINGS NO Z4/4213

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Order object:

Zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług cateringowych polegających na obsłudze spotkania organizowanego na potrzeby projektu "Zasobne Miasta" w ramach programu URBACT.

Przedmiot zamówienia opisany w załączniku i formularzu ofertowym

Ilość osób podczas spotkań podana jest w formularzu ofertowym.Oferta powinna zawierać:

1. Cenę za całe zamówienie brutto,

2. Oświadczenie, ze oferent zapoznał się i akceptuje warunkami umowy.

3. Ofertę cenową zamówienia w pliku Excel.

Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. usługa cateringowa CPV/Indeks 1 pieces % Read

Questions regarding the proceedings "usługa cateringowa na potrzeby projektu "Zasobne Miasta" w ramach programu URBACT"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 45 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...