progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-02

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Iwona Adamowicz

Tel.:

e-mail: iwona.adamowicz@um.opole.pl

Rozgraniczenie nieruchomości działki 346 z ark. mapy 2 obręb Kolonia Gosławicka

PROCEEDINGS NO Z19/4223

Purchasing mode: -

Order object:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu czynności rozgraniczeniowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. z 1999r. Nr 45, poz. 453), nieruchomości oznaczonej numerem działki 346 z ark. mapy 2 obręb ewidencyjny Kolonia Gosławicka,w zakresie jak wykazano na załączniku do umowy ( umowa w załączeniu )


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Rozgraniczenie nieruchomości 71355000-1, 71354000-4, 71354300-7 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. oświadczenie o posiadaniu uprawnień zawodowych z zakresów o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.

Questions regarding the proceedings "Rozgraniczenie nieruchomości działki 346 z ark. mapy 2 obręb Kolonia Gosławicka"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 21 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...