progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-10

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Piotr Makarowski

Tel.:

e-mail: piotr.makarowski@um.opole.pl

Wynajem i obsługa 10 szt. kabin wolnostojących WC na terenie Miasta Opola w 2020 r.

PROCEEDINGS NO Z7/4204

Purchasing mode: -

Order object:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na wynajem i obsługę 10 szt. kabin wolnostojących WC na terenie Miasta Opola w 2020r. na następujących warunkach:

1) usytuowanie kabin WC oraz okres ustawienia kabin:

Lp.

Lokalizacja kabiny

Ilość kabin (szt.)

Okres ustawienia kabiny

1.1.

Wyspa Bolko

2

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*

1.2.

Plac Konstytucji 3 Maja

1

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*

1.3.

Przystań na terenie Parku Nadodrzańskiego w rejonie ul. Odrowążów

1

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*

1.4.

Miasteczko Ruchu Drogowego na osiedlu Armii Krajowej

1

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*

1.5.

Plac rekreacyjny w dzielnicy Żerkowice

1

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*

1.6.

Czasowy dworzec autobusowy przy ul. Dubois

1

od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.*

1.7

Mały Rynek

1

od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.*

1.8.

Plac rekreacyjny przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej i ul. Koszalińskiej

1

od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.*

1.9

Plac zabaw na terenie parku zlokalizowanego na osiedlu Armii Krajowej w Opolu

1

od dnia 01.04.2020 r. do dnia 31.10.2020 r.*

* z zastrzeżeniem możliwości skrócenia terminu po 30 września 2020 r.

2) kabiny powinny być dostosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne,

3) kabiny powinny być wyposażone w:

3.1) pisuar;

3.2) dozownik płynu dezynfekcyjnego do rąk w okresie zimowym oraz umywalkę wraz z mydłem w pozostałym okresie;

3.3) podajnik wraz z papierem do rąk oraz kosz na zużyte ręczniki w przypadku korzystania z umywalki;

3.4) papier toaletowy;

4) kabiny oznaczone w tabeli numerami 1.1 -1.5 oraz 1.7 -1.9 powinny być serwisowane do godz. 8:00 codziennie (włącznie z dniami wolnymi od pracy) w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, i dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki w pozostałych miesiącach;

5) kabina oznaczona w tabeli nr 1,6. powinna być całorocznie serwisowanado godz. 8:00 codziennie (włącznie z dniami wolnymi od pracy),

6) serwis powinien obejmować co najmniej: kompleksowe mycie kabiny, uzupełnienie płynu

do dezynfekcji rąk w okresie zimowym lub wody w zbiorniku umywalki oraz mydła w pozostałym okresie, uzupełnienie papieru toaletowego i ręczników oraz opróżnienie kosza na zużyte ręczniki do rąk;

7) kabiny WC powinny mieć pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe co najmniej 130 l;

8) wszystkie kabiny WC powinny być przytwierdzone do podłoża;

9) wszystkie kabiny WC powinny być ubezpieczone w zakresie zniszczenia i kradzieży;

10) przez Wykonawcę i w przypadku uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kabiny wymianę jej na nową na koszt Wykonawcy,

11) fakturowanie za wykonane usługi powinno odbywać się w cyklu miesięcznym po zakończeniu każdego miesiąca,

Oferta powinna zawierać całkowitą cenę przedmiotu zamówienia, obejmującą okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obliczoną na podstawie stawki dziennej (letniej i zimowej) świadczenia usługi w następujący sposób:

· w okresie zimowym, tj. 01.01.2020r. - 30.04.2020r. oraz 01.10.2020 r. – 31.12.2020r.:

stawka dzienna zimowa za ustawienie i serwisowanie 1 kabiny x liczba ustawionych kabin x liczba dni w m-cu,

· w okresie letnim, tj. 01.05.2020 r. - 30.09.2020 r.

stawka dzienna letnia za ustawienie i serwisowanie 1 kabiny x liczba ustawionych kabin x liczba dni w m-cu.

Ponadto do oferty należy załączyć wycenę przedmiotu zamówienia z podaniem wysokości stawki dziennej zimowej i letniej oraz podziałem na poszczególne miesiące według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

Klauzula o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez platformę zakupową LOGINTRADE e-procurent solutions:

1) link rejestracyjny: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

2) link do platformy: https://umopole.logintrade.net/webmanager,menu.html

w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 14:00

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Wynajem i obsługa 10 szt. kabin wolnostojących WC na terenie Miasta Opola w 2020 r. CPV/Indeks 1 year % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Wynajem i obsługa 10 szt. kabin wolnostojących WC na terenie Miasta Opola w 2020 r."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...