progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-09-29

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Małgorzata Jeżyk

Tel.:

e-mail: malgorzata.jezyk@um.opole.pl

Zakup materiałów krawieckich na warsztaty .

PROCEEDINGS NO Z25/4347

Purchasing mode: -

Signature of the case: -

Order object:

Miasto Opole zaprasza do złożenia oferty cenowej na postępowanie – Zakup materiałów krawieckich na warsztaty .

Do postępowania dołączono 4 pliki :

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia.

2. Wzór oferty cenowej w pliku Excel.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego i szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia .

4. Klauzulę informacyjną.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wniesienia przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego (Opole, – ul. Książąt Opolskich 10/1 D -parter ), w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola.

Ofertę należy złożyć według wzoru w pliku Excel - załącznik Nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia

Oferta powinna zawierać jednostkową  cenę netto , cenę brutto , oraz cenę brutto za całe zamówienie uwzględniającą koszty wysyłki/dostawy , wniesienia do siedziby Zamawiającego.

Do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zapytania ofertowego według załączonego wzoru – załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu Zamówienia .

Zamawiający informuje, że oferty niekompletne będą odrzucane.

Oferty należy przesyłać według załączonego druku w pliku Excel tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Logintrade.

Oferty przesłane poza Platforma zostaną odrzucone. W przypadku gdy oferent prześle ofertę poprzez Platformę oraz w formie mailowej bądź innej - skutkować to będzie odrzuceniem takiej oferty z całego postępowania.


Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zakup materiałów krawieckich na warsztaty . CPV/Indeks 1 pieces Read

Questions regarding the proceedings "Zakup materiałów krawieckich na warsztaty ."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 45 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...